Dítě Boží

cormack-mccarthy-dite-boziI román Dítě Boží, sepsaný americkým scénáristou a spisovatelem Cormacem McCarthym, se může objevit v zadání ústní zkoušky maturity z českého jazyka a literatury. Proto jsme pro Vás připravili výňatek z díla a vzorové otázky k němu vztažené. Zjistěte, zda-li jste připraveni nebo je třeba ještě další studium. Hodně štěstí.

Výňatek uměleckého díla Dítě Boží od spisovatele Cormaca McCarthyho

Později ji odnesl zpět do druhé místnosti. Byla ochablá a nebylo snadné s ní manipulovat. Kosti v těle měla rozvolněné. Zakryl ji hadry, vrátil se ke krbu a co nejvíc rozdmýchal oheň a pak ulehl na lůžko a pozoroval jej. Tah byl tak ohromný, že to v komíně kvílelo, a na vrcholu ohně tančily červené plameny. Obrovitá svíce z cihel žhnoucí do noci. Ballard nacpal klestí a kusy pařezů přímo do ústí komína. Udělal si kávu a opřel se zády o slamník. A teď si mrzni, ty mrcho, řekl noci za okenním sklem. A mrzlo. Teplota klesla pod mínus dvacet. Do plamenů se zhroutila cihla. Ballard prohrábl oheň, nastlal kolem sebe pokrývky a uložil se ke spánku. Ve srubu bylo jasno jako ve dne. Ležel a civěl do stropu. Pak opět vstal a rozžal lampu a šel do vedlejší místnosti. Obrátil dívku a uvázal jí okolo pasu provaz a vylezl na půdu. A znovu stoupala vzhůru, tentokrát nahá. Ballard sestoupil po žebříku, uchopil jej a postavil ke zdi, vrátil se ke krbu a vlezl si do postele. Venku se tiše snášel sníh.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Dítě Boží, spisovatel Cormac McCarthy

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Vložte výňatek do kontextu celého díla a vysvětle, proč je skandální.
  • Popište postavu Lestera Ballarda.
  • Okomentujte jazykové prostředky používané ve výňatku.
  • Dosaďte dílo Cormacka McCarthyho do kontextu světové literatury.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *