Hřbitovní kvítí

jan-neruda-hrbitovni-kvitiZ poloviny 19. století pochází básnická sbírka Jana Nerudy s názvem Hřbitovní kvítí. Prohlédněte si vzorové zadání k ústní zkoušce u maturity z českého jazyka a literatury, který zahrnuje výňatek ze sbírky, který následně budete češtinářsky analyzovat. Jan Neruda je bezpochyby významným českým autorem z doby obrody národa českého, a to, že si jej k potítku vytáhnete, může bezpochyby nastat. Trénujte tedy v klidu zde.

Výňatek uměleckého díla Hřbitovní kvítí Jana Nerudy

Mnozí chválili, že zpívám o chudobě   Mnozí chválili, že zpívám o chudobě, že mou píseň soucit pravý znamená, − lehko zpívá pouta, kdo sám u porobě, koho chladně zeď snad střeží kamenná.   Znám ten věčný boj, jenž před svítáním začne, který neukončí se snad za šera, v kolébce jejž budí žití ráno lačné, který v žití přešlém nemře zvečera.   Boj ten denní o chléb s brannou skutečností, lup kde vítězi píď změří dítěte, doufání vždy nové v milost budoucnosti, nádějí smrt náhlou v plném rozkvětě.   Z věnce, který z idejí si mladost svila, každý den v hrob lístek umí pohřbíti, dnové, lístky sprchnou – hlína déšť ten vpila – živils se, bys mohl jednou umříti.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Hřbitovní kvítí spisovatele Jana Nerudy

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte lyrického mluvčího a jeho vztah ke světu.
  • Analyzujte jazykovou stránku textu a své tvrzení doložte na konkrétních textových pasážích.
  • Zasaďte spisovatele Jana Nerudu do kontextu české literatury.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *