Kladivo na čarodějnice

vaclav-kaplicky-kladivo-na-carodejniceJedno ze zásadních děl popisující dobu inkvizice českého spisovatele Václava Kaplického je Kladivo na čarodějnice. V tomto díle autor poukázal na krušné doby ohýbání zákona církví k prosazování svých vlastních zájmů a zájmů jednotlivců v této církvi působících. Přelomová kniha své doby byla ve dvacátém století zfilmována.

[adrotate group=“4″]

Výňatek uměleckého díla Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice

Boblig pak, vypínaje břich, stanul před obžalovanou.

Ptám se tě, chceš-li před celým inkvizičním tribunálem odpovídat podle pravdy na všechny otázky, které ti budou předloženy?“

Dorota měla hrdlo stažené, v ústech pocítila hořkost. Jen lehce kývla hlavou, protože mluvit nemohla.

Nejdřív řekni, jak se jmenuješ a jak jsi stará!“

Trvalo chvíli, než se Dorotě otevřela ústa. Potom pravila tiše, že to páni u stolu sotva postřehli:

Jmenuji se Dorota Biedermannová. Byla jsem lázeňskou a je mi dvaapadesát let.“

Boblig pohlédl na hrbáče, zdali vše zapisuje.

Jsi vdána a jak dlouho?“

Byla jsem vdána dvakrát. Poprvé více než před třiceti lety.“

Máš děti? Kolik? A kde jsou?“

S prvním mužem jsem měla šest dětí. Tři z nich brzy umřely, jeden synáček krátce předtím, než jste mě odvedli do arestu. Dcerka umřela před rokem. Zůstal mi jen jeden syn. S druhým mužem jsem měla dvě dcerky. Obě i syn jsou ještě doma.“

Zadání ústní zkoušky u maturity z českého jazyka na dílo Kladivo na čarodějnice

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla s orientačním zasazením do kontextu literárněhistorického.

  • Charakterizovat výstavbu výňatku
  • Zasadit výňatek díla do kontextu celého díla
  • Postihnout danou situaci výňatku
  • Na základě obsahu výňatku vysvětlit pojem „inkviziční tribunál“
  • Postihnout, čím se autor nechal inspirovat a posoudit aktuálnost vyznění díla ve 20. století
  • Stručně vystihnout obsah díla
  • Stručně vystihnout hlavní postavy díla
  • Zasadit toto dílo do kontextu celé tvorby Václava Kaplického
  • Zasadit autora do kontextu české literatury


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *