Konrád Wallenrod

adam-mickiewicz-konrad-wallenrodPokud se chcete řádně připravit na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury rozhodně byste neměli vynechat vypracování otázek k poému Konrád Wallenrod od polského spisovatele doby romantismu Adama Mickiewicze. Tak nezahálejte a pusťte se do toho, každá další hotová otázka Vás posouvá o krok blíže k úspěšnému odmaturování. Hodně štěstí.

Výňatek uměleckého díla Konrád Wallenrod spisovatele Adama Mickiewicze

Zmizely lesy, rodné země hory, na chabých křídlech ulétá duch chorý, k domovu klesá, přitulit se k chýším, umlká loutna v ruce ztěžklé, mdlící, a rodáci, když hořekují všici, hlas dávných věků často neuslyším. Ale žár mládí, dokud jiskry chová tam dole v hrudi, oheň často vznítí, oživí duši, do paměti svítí, tehdy je paměť lampa křišťálová a malováním zkrášlena je celá, ač mnohý kaz má, prachem potemnělá, přec v její srdce světlo znovu dáš-li, zrak zvábí ještě svěží barevností, rozvěsí čaloun ještě po místnosti krásný, ač místy je už trochu zašlý. Kdybych byl schopen oheň v srdci dlící v hruď jiných přelít, vzkřísit uměl stíny, mrtvých již časů; slova hřímající do srdcí vehnat bratřím domoviny, snad že by ještě v jedinké té chvíli, otčiny rodné když je píseň vzruší, cítili v sobě dávná srdce bíti, cítili v sobě dávno velkost duší, a jednu chvíli tak by slavně žili, jak předkové jich kdysi celé žití. K čemu však zašlé vyvolávat věky? Ani čas vlastní zpěvák neobviní. Je však muž velký, živý, nedaleký, zazpívám o něm: Litvo, uč se nyní!

Zadání ústní zkoušky pro dílo Konrád Wallenrod spisovatele Adama Mickiewicze

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte atmosféru výňatku.
  • Popište verš, rým a jazykové prostředky(obrazné, neobrazné pojmenování, figury, tropy) výňatku, dokažte pomocí konkrétních částí textu.
  • Řekněte zkráceně děj celého poemu.
  • Vsaďte Mickiewiczovo dílo do kontextu evropského literárního vývoje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *