Macbeth

william-shakespeare-macbethJedno z nejznámějších děl, které sepsal anglický playwriter William Shakespeare, je bezpochyby hra Macbeth. Prohlédněte si vzorový úryvek z díla a vzorové otázky, které mohou od zkoušejících u ústní zkoušky maturity z českého jazyka a literatury padnout právě k vám, a buďte na ně připraveni. Své zkušenosti získané studiem a tréninkovým vypracováním sdílejte online s ostatními, a společně to všichni zvládnete.

Výňatek uměleckého díla Macbeth Williama Shakespeara

MACDUFF: Stůj, pse, a otoč se! MACBETH: Jedině tebe radši nepotkat! Vrať se, mám duši už dost obtíženou krví tvých příbuzných. MACDUFF: Já nemám slov. Můj hlas je teď v mém meči. Krvavý vrahoune! Škoda slov. (Bijí se. Trubky.) MACBETH: Jen plýtváš silou. Spíš mohl bys vzduch vedví rozetnout, než škrábnout mě svým mečem! Sekej radši do jiných hlav. Můj život chrání kouzlo a nevezme ho, koho porodila žena. MACDUFF: Už nevěř kouzlu, zradilo tě. Duch, jemuž sloužíš, sám ti poví, že Macduff byl z lůna matky předčasně vyrván. MACBETH: Buď proklet jazyk, který tohle říká a z mužnosti mi bere lepší část. […] MACDUFF: Tak vzdej se, sketo, ať vystavíme tě všem na odiv jak velmi vzácnou obludu. Tvůj portrét nabodnem na tyče a pod ním nápis: „Toť tyran, hleďte.“ MACBETH: Nevzdám se. Nehodlám se plazit v prachu před Malcolmem a lůze být jen pro smích.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Macbeth Williama Shakespeara

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte žánrové rysy textu a s ohledem na znalost celého díla charakterizujte komunikační situaci a vystupující postavy.
  • Objasněte, co má Macbeth na mysli, když hovoří o kouzlu.
  • Zasaďte Williama Shakespeara do kontextu světové literatury.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *