Máj

karel-hynek-macha-majByl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas… Jednoznačně jeden z nejvýznamnějších poetů české literatury 19. století je básník Karel Hynek Mácha. Krom dalších z mnoha Máchových děl se tento lyrik zapsal do historie českého básnictví především díky všeobecně známému dílu zvaném Máj. Hrdliččin zval ku lásce hlas, když borový zaváněl háj…

[adrotate group=“4″]

Výňatek uměleckého díla Karla Hynka Máchy Máj

„Sok – otec můj! Vrah – jeho syn,
on svůdce dívky mojí! –
Neznámý mně. – Strašný můj čin
pronesl pomstu dvojí.
Proč rukou jeho vyvržen
stal jsem se hrůzou lesů?
Čí vinu příští pomstí den?
Čí vinou kletbu nesu?
Ne vinou svou! – V života sen
byl jsem já snad jen vyváben,
bych ztrestal jeho vinu?
A jestliže jsem vůli svou
nejednal tak, proč smrtí zlou
časně i věčně hynu?
Časně i věčně? – věčně – čas –“

Proč otec můj? – Proč svůdce tvůj?
Má kletba –“ Léč hluboký žal
umoří slova. Kvapně vstal,
nocí řinčí řetězů hřmot
a z mala okna vězně zrak
zalétá ven za hluky vod. –

Zadání ústní zkoušky pro Máj básníka Karla Hynka Máchy

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Na základě úryvku formulujte znaky Máchova romantismu.
  • Postihněte vztahy postavy v úryvku se samotným autorem.
  • Najděte v ukázce zvukomalbu a charakterizujte ji.
  • Charakterizujte celé dílo po stránce obsahové, formální a myšlenkové.
  • Srovnejte dílo s filmovou podobou.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *