Nové zpěvy

stanislav-k-neumann-nove-zpevyProhlédněte si typové zadání k ústní maturitě z českého jazyka a literatury na téma S. K. Neumann. Vzorové zadání obsahující výňatek textu z Neumannovy sbírky Nové zpěvy si můžete prohlédnout a přečíst spolu se vzorovým zadáním zkoušejících a nanečisto tak v klidu a teple svého domova u svého počítače nebo tabletu potrénovat k Vaší ostré maturitě z češtiny. Potom Vás toto téma u maturity již nepřekvapí.

Výňatek uměleckého díla Nové zpěvy autora Stanislava Kostky Neumanna

ZPĚVY DRÁTŮ My, dráty telegrafní, telefonní a elektrické, abychom neměly dlouhou chvíli, zpíváme si zmrazeným hlasem, lhostejny ke všemu, co jest lidské, tu mezi domy a paláci, tu mezi poli a lesy,   mezi a nad nimi, podle silnic a tratí bzučíme monotónně, neznajíce touhy ni chtíče, studené, kovové, neschopny nenáviděti, milovati, napjaty mezi kandelábry, sloupy a tyče   k otroctví paralelnímu, aniž cítiti můžeme je, vedeny do dálek nesmírných, křížem a krážem hnány přes všechno, co strmí, i přes všechno, co zeje, k stanicím, úřadovnám, elektrárnám pevně připoutány,   zpíváme zpěvy mechanického ze sebe vykoupení do větru, který neslyší, a do světla, jež jest hluché, docela pohříženy do snění, jež sněním není, jak rákosu dozrálého stéblo mrtvé a suché   bzučíme nad životem, jenž se nás nedotýká, ač pro něj jsme tu, jím prostupujeme, mu sloužíme dokonale, zpíváme zpěvy, v nichž všechno se vším se stýká, den ze dne stejné, a přece den ze dne jiné stále.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Nové zpěvy spisovatele S. K. Neumanna

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte lyrický subjekt textu.
  • Charakterizujte básnickou strukturu - verš a rým.
  • Vysvětlete, název básně koresponduje s obsahem textu básně.
  • Zasaďte dílo Nové zpěvy do kontextu tvorby Stanislava Kostky Neumanna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *