R.U.R

karel-capek-r.u.r.Hra R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), kterou napsal světoznámý český spisovatel Karel Čapek, oslnila svým příběhem celý svět již ve své době. Celá idea vývoje umělé inteligence a robotů je stále velmi ožehavým tématem. „Robot“, slovo, které Karel Čapek sám vymyslel, přijaly ve své době téměř všechny světové jazyky.

[adrotate group=“4″]

Výňatek uměleckého díla Karla Čapka RUR

Radius (vystoupí na barikádu): „Roboti světa! Padla moc člověka. Dobytím továrny jsme pány všeho. Etapa lidstva je překonána. Nastoupil nový svět! Vláda Robotů!“
Alquist: „Mrtvi!“
Radius: „Svět patří silnějším. Kdo chce žít, musí vládnout. Jsme pány světa! Vláda nad moři a zeměmi! Vláda nad hvězdami! Vláda nad vesmírem! Místo, místo, víc místa pro Roboty!“
Alquist: „Co jste to udělali? Zahynete bez lidí!“
Radius: Není lidí. Roboti, do práce! Marš!

Alquist: Vy jste snoubenci? Lidé? Odkud se vracíte? (hmatá na Prima) Kdo jste?
Primus: Robot Primus.
Alquist: Jak? Ukaž se, děvče! Kdo jsi!
Helena: Robotka Helena.
Alquist: Robotka? Obrat se! Co, ty se stydíš? (bere ji za rameno) Ukaž se mi, Robotko!
Primus: Jářku, pane, nechat ji!
Alquist: Jakže, ty ji chráníš? – Jdi ven, děvče!
(Helena vyběhne)
Primus: Nevěděli jsme, pane, že tu spíš.
Alquist: Kdy byla udělána?
Primus: Přede dvěma roky.
Alquist: Od doktora Galla?
Primus: Jako já.
Alquist: Tak tedy, milý Prime, já – – – já musím dělat nějaké pokusy na Gallových Robotech. Záleží na tom všechno další, rozumíš?
Primus: Ano.
Alquist: Dobrá, doveď to děvče do pitevny. Budu ji pitvat.
Primus: Helenu?
Alquist: Nu ovšem, říkám ti. Jdi, připrav všechno. — Nu tak, bude to? Mám zavolat jiné, aby ji přivedli?
Primus (uchopí těžkou třecí paličku): Hneš-li se, rozbiju ti hlavu!

Zadání ústní zkoušky pro dílo RUR Karla Čapka

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Zasaďte výňatek RUR do kontextu celého díla.
  • Určete literární druh a charakterizujte jej.
  • Uveďte, co znamenají krátké texty v závorkách.
  • Charakterizujte postavy ve výňatcích.
  • Posuďte aktuálnost vyznění v době vzniku i v 21. století.
  • Charakterizujte celé toto dílo, děj, záměr a vyznění, a zasaďte dílo do kontextu tvorby Karla Čapka.
  • Zasaďte autora Karla Čapka do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *