Strom v květu

josef-hora-strom-v-kvetuVýznamným českým básníkem zejména meziválečného období je Josef Hora, který mimo další sbírky sepsal i básnickou sbírku Strom v květu. Prohlédněte si typové zadání k ústní zkoušce, kdybyste si náhodou Josefa Horu u ústní maturity z českého jazyka a literatury vytáhli právě vy spolu se vzorovými otázkami zkoušejícího, které mohou padnout, a svou přípravou budete zase o krok blíže k úspěšnému složení maturity z češtiny.

Výňatek uměleckého díla Strom v květu od Josefa Hory

Kámen Kameny bílé, rudé, modravé na písku spí. Ač tvrdé, líbí se mi. Den pohasne a mráček uplave, zůstane kámen, věrný rodné zemi.   Nic nežli tvar. Nic nežli tíha snad. Nic nežli pevná, trvanlivá hmota. Nic nežli schopnost necítiti chlad a ničeho si nepřát od života.   A snad se klamu. Snad i v kameni podivná hnutí k životu se budí. A snad i on je svět, kde v plameni se rodí myšlenka jak v lidské hrudi.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Strom v květu od Josefa Hory

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte sloku, verš a rým textu a131 najděte hlavní téma a motivy básníka.
  • Charakterizujte jazykové prostředky užité v textu (obraznost textu…).
  • Zasaďte dílo Josefa Hory do kontextu české literatury.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *