Večerní písně

vitezslav-halek-vecerni-pisneJednou z básnickým sbírek spisovatele a básníka Vítězsava Hálka je i sbírka Večerní písně. Prohlédněte si výňatek ze sbírky a cvičně si zkuste vypracovat vzorové zadání k maturitní ústní zkoušce z českého jazyka a literatury. Básnická díla bývají pro studenty u maturity z češtiny charakterizovány jako těžší zadání, zkuste si tedy toto zadání nanečosto vypracovat a podělit se o své zkušenosti s ostatními maturanty v diskuzi pod článkem.

Výňatek uměleckého díla Večerní písně Vítězslava Hálka

IX. Mám Ti to sladké tajemství jak slavík vyklokotat v doubí - či mám to v slzách vyplakat, co zmítá srdce mého hloubí?   Či kleče zbožnou modlitbou mám z lásky vymodlit se Tobě - či pěkným snem to pošeptat Ti v tiché, vlídné noční době ?   Či má ten ráj utajený jen v srdci dřímat, jako v hrobě, a beze slov a bez Tebe mám věčně jen to šeptat sobě?   Ó anděli můj, vyznávám se z lásky k lidstvu nehynoucí; však Tobě - - ó nekárej mne snad z mysli slabé, málo vroucí!   X. Má milá, pojď a poklekni, teď právě čas je k modlení – měsíček vyšel nad lesy a čas můj minul k prodlení.   Však ruce, drahá, nespínej. Já tebe, mne obemkni Ty – a místo rukou srdce dvě k modlitbě budou sepnuty.   A ústa k ústům tiskni mým, z úst jedněch nás se modlit nech – já v ústa vložím slova Ti, a k nebi Tvůj je pošle dech   A bude naše modlitba tou nejčistší, věř, obětí – neb když se modlí andělé – jen v tom se modlí objetí.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Večerní písně, Vítězslav Hálek

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Nalezněte v textu hlavní motivy.
  • Charakterizujte jazykové prostředkyužitý v textu.
  • Charakterizujte verš užitý v textu. Popište rým.
  • Popište atmosféru navozenou výňatkem.
  • Zasaďte tvorbu Vítězslava Hálka do kontextu české literatury

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *