Didaktický test

didakticky-test-cesky-jazykPrvní ze tří částí státní maturity z českého jazyka a literatury je didaktický test. Po didaktickém testu z českého jazyka a literatury následuje maturitní písemná práce a ústní zkouška.

Časový limit na vypracování didaktického testu z češtiny je od roku 2021 prodloužen ze 75 minut na 85 minut (časový limit do roku 2018 60 minut) a můžete v něm získat až 50 bodů (do roku 2014 až 69 bodů). Pro úspěšné složení testu musíte získat minimálně 44%, což odpovídá 22 bodům včetně (do roku 2014 30 bodům včetně). Každé cvičení v testu zpravidla obsahuje výběr ze čtyř možností, přičemž pouze jedno z nich je správné.

Zadání didaktického testu z českého jazyka

V didaktickém testu se vyskytují různorodé typy cvičení, které jsou zaměřeny zejména na čtení úryvků textů a jejich porozumění. Můžete tedy očekávat následující typy cvičení:

 • najít chyby, ať už gramatické chyby, významové nebo např. stylistické
 • hledat a najít informace v úryvcích textů
 • najít synonyma nebo antonyma, kontrast nebo soulad mezi slovy, tvrzeními nebo jinými částmi textů
 • najít slova, která jsou, nebo nejsou v souladu se spisovnou češtinou
 • např. vybrat nejvhodnější název pro úryvek básně
 • přečíst a zařadit úryvek textu do správného časového období
 • správně charakterizovat slovní druhy, větné členy nebo souvětí
 • orientovat se v tabulkách, grafech nebo diagramech
 • uspořádat odstavce a vytvořit tak souvislý text
 • do textu vhodně zařadit slovo nebo větu
 • správně identifikovat charakter textu nebo určit jeho účel

Pro zisk co nejlepšího hodnocení u didaktického testu z ČJL doporučujeme vyzkoušet si co nejvíce již publikovaných testů. Všechna zadání testů k maturitě z českého jazyka, která byla kdy oficiálně publikována, naleznete zde, na jednom místě:

Didaktické testy – český jazyk

DIDAKTICKÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA 2024

DIDAKTICKÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA 2023

DIDAKTICKÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA 2022

DIDAKTICKÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA 2021

DIDAKTICKÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA 2020

DIDAKTICKÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA 2019

DIDAKTICKÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA 2018

DIDAKTICKÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA 2017

Didaktické testy z českého jazyka 2016

Didaktické testy z českého jazyka 2015

Didaktické testy z českého jazyka 2014

Didaktické testy z českého jazyka 2013

Didaktické testy z českého jazyka 2012

Didaktické testy z českého jazyka 2011

Didaktické testy z českého jazyka 2010

Vyzkoušejte další didaktické testy státní maturity

Didaktické testy z anglického jazyka

Didaktické testy z matematiky

Didaktické testy z německého jazyka

Didaktické testy z francouzského jazyka

Didaktické testy ze španělského jazyka

Didaktické testy z ruského jazyka

Didaktické testy z českého jazyka publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.