Ústní zkouška

ustni-zkouska-cjFinální částí státní maturity z českého jazyka a literatury je ústní zkouška. Navazuje na didaktický test, první část maturity z češtiny, a druhou část maturity z češtiny, kterou je písemná práce. Od roku 2021 si gymnázia a střední školy připravují zadání ústní školy sami. Přečtěte si tedy, s čím se můžete u ústní zkoušky z češtiny setkat, jaká jsou zadání, jak dlouho ústní zkouška trvá, na co se zkoušející často ptají a na další důležité informace, které vám přispějí k úspěšnému složení zkoušky.

Co se u ústní zkoušky z češtiny většinou zkouší?

U ústní zkoušky si vylosujete jeden pracovní list, který obsahuje název a autora díla, o kterém bude Vaše ústní zkouška pojednávat. Takový pracovní list může dále obsahovat dvě části – v první části se může objevit úryvek uměleckého textu, např. část básně, eposu, sonetu, povídky nebo románu, druhou částí může být úryvek neuměleckého textu, např. úryvek odborného textu, článku z novin nebo např. výňatek návodu. Celé zadání bývá maximálně na jednu stranu A4. Na potítku budete mít po vylosování pracovního listu 15-20 minut na přípravu a samotná ústní zkouška potrvá 15 minut.

Na jaká díla a autory se mě můžou u ústní zkoušky z ČJ zeptat?

Jak již bylo řečeno, každá střední škola si od roku 2021 sama stanovuje, jak bude ústní zkouška vypadat. Zpravidla vám váš učitel češtiny na začátku školního roku stanoví určitý seznam literárních děl (může jich výt třeba padesát i více), ze kterých si potom vy sestavíte podle určitých pravidel svůj seznam přečtených děl (tak, abyste zahrnuli všechna významná literární období české a světové literatury a podle dalších podmínek, které jsou vždy trochu jiné na každé střední škole). Zpravidla si mezi lety 2010-2020 každý maturant vybral 20-30 literárních děl, a s těmi potom šel k maturitní ústní zkoušce z českého jazyka – jinými slovy si u maturity jedno z těchto vámi vybraných děl vytáhnete, jdete se připravit na potítko a poté se zkoušejícím dílo detailněji rozebíráte.

ČTĚTE TAKÉ: Zadání uměleckých textů pro ústní zkoušku u maturity z češtiny

Co se bude od vás chtít zkoušející dozvědět?

Často se od maturantů vyžaduje správná charakteristika úryvků textu, např. určit literární druh, části textů (např. verš, odstavec, sloka), porovnat úryvek textu s jinými texty stejného autora, zasadit dílo do kontextu doby. Na úryvky textů se nenahlíží pouze z literárního úhlu pohledu, ale také zejména z úhlu jazykového. Na základě úryvků tedy může zadání obsahovat úlohy pro určování gramatických záležitostí, zařazování slovní zásoby a jiných jazykových vlastností. Nedílnou součástí hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka jsou také komunikační dovednosti maturanta ve svém rodném jazyce. Podívejte se na vzorové pracovní listy k ústní zkoušce u maturity z českého jazyka:

Ukázky zadání – pracovních listů k maturitě z češtiny – ústní zkouška: