Staré pověsti české 2

alois-jirasek-stare-povesti-ceskeZnámý český prozaik, dramatik a politik Alois Jirásek sepsal mimo jiné také knihu Staré pověsti české, věnující se událostem z české historie, které jsou založeny na lidové slovesnosti. Vyzkoušejte si vypracovat tyto vzorové otázky, na které se Vás mohou při ústní části státní maturity z českého jazyka a literatury zeptat a zjistěte, zdali byste obstáli. Tak trénujte, ať to zvládnete.
Celý příspěvek


Staré pověsti české

alois-jirasek-stare-povesti-ceskeAlois Jirásek, spisovatel z epochy českého národního obrození, mimo dalších obrozeneckých děl sepsal i dílo Staré pověsti české. Přečtěte si staré příběhy našich praotců ve Starých pověstech českých hojně se vyskytujících a připravte se na ústní zkoušku z češtiny a literatury u státní maturity. Inspirativní výňatek a možné zadání je k dispozici pro Celý příspěvek