Písemná práce

pisemna-prace-cestinaPísemná práce je jednou ze tří částí státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Před písemnou prací z češtiny maturanti nejdřív píší didaktický test a po maturitní písemce z ČJ následuje ústní zkouška. Maturitní písemná práce z ČJ se do roku 2020 psala společně v celé republice na jedno stejné zadání. Od roku 2021 si zadání maturitní písemné práce každá škola připravuje sama. Písemná práce z českého jazyka čeká každého maturanta – přečtěte si tedy o písemce z ČJ zde.

Jak vypadá maturitní slohovka z češtiny?

Od roku 2021 si gymnázia a střední školy zadání maturitní písemné práce z českého jazyka stanovují sami. Společnou podmínkou pro všechny škole je napsání souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času pro přečtení či volbu zadání. Zda bude mít maturant z českého jazyka u písemné práce možnost zvolit si z více zadání (například si bude moci vybrat mezi vypravováním, úvahou, stížností či jiným typem textu) záleží na jednotlivé střední škole; jak již bylo řečeno, každá střední škola si zadání maturitní písemné práce připravuje podle svých vlastních požadavků.

V letech 2010-2020 bylo zvykem nechat maturanty vybírat z šesti až deseti typů textů (slohových útvarů), je velmi pravděpodobné, že to podobně bude vypadat i nyní – určitě se raději včas informujte od svého učitele češtiny 😉 Každý maturující může během psaní používat příručku Pravidla českého pravopisu (vlastní, nebo zapůjčenou školou).

Jak mohou vypadat zadání písemné práce u maturity z češtiny?

Jak již bylo řečeno, během ostrého psaní maturitní písemky z českého jazyka si maturant zpravidla vybírá jeden slohový útvar z možné nabídky. Každé zadání bývá zpravidla jiné – aby si každý maturant vybral téma jemu nejbližší.

Zadání vždy obsahuje nějaký typ textu, neboli slohový útvar, který maturant, zvolí-li si dané zadání, musí řádně napsat, a to, prosím pěkně, jak se patří, se všemi formálními náležitostmi; vybere-li si například článek, nesmí zapomenout na strukturu takového typu textu: tedy na nadpis, úvodní odstavec, hlavní odstavce a závěr. Každá slohovka má vždy několik svých formálních náležitostí. Součástí zadání je vždy nějaké téma, které je dáno např. nadpisem nebo úryvkem textu. Podívejte se na různá zadání písemných prací čeština z minulých maturitních ročníků a zjistěte tak, co můžete u písemky očekávat a inspirujte se pro zisk co nejlepšího hodnocení.

Jaké typy textů můžete u maturity očekávat?

Klasickými slohovými útvary u maturity jsou například vypravování (například vypravování, které navazuje na výchozí text, nebo vypravování o životě nějaké postavy), úvaha, dopis – například otevřený dopis, osobní dopis kamarádovi nebo motivační dopis, článek – např. článek do časopisu nebo libovolný text publicistického stylu, dalším typem textu je stížnost, popis – například odborný popis, popis pracovního postupu, nebo popis místa, dalším slohovým útvarem může být zpráva (například zpráva do regionálního zpravodaje), reklamace, referát, charakteristika (například charakteristika na základě výchozího textu), líčení nebo zamyšlení se (úvahový text), můžete se setkat i útvary jako je průvodní text (např. k petici), recenze, pozvánka a dalšími. Možnosti pro výběr maturitního typu textu u češtiny jsou opravdu široké – každý si může najít to své a uspět.

Ukázka záznamového archu pro psaní maturitní písemné práce z českého jazyka

Zobrazit záznamový arch pro psaní maturitní písemné práce z češtiny

Písemné práce – český jazyk

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA 2021

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA 2020

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA 2019

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA 2018

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA 2017

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAzyka 2016

Písemné práce z českého jazyka 2015

Písemné práce z českého jazyka 2014

Písemné práce z českého jazyka 2013

Písemné práce z českého jazyka 2012

Písemné práce z českého jazyka 2011

Písemné práce z českého jazyka 2010

Přečtěte si další vzory písemných prací státní maturity

Písemné práce z anglického jazyka

Písemné práce z německého jazyka

Písemné práce z francouzského jazyka

Písemné práce ze španělského jazyka

Písemné práce z ruského jazyka

Písemné práce z českého jazyka publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.