Revizor

nikolaj-vasiljevic-gogol-revizorKomedie s prvky satiry s názvem Revizor napsal v roce 1836 světoznámý ruský spisovatel a tvůrce prozaických děl Nikolaj Vasilijevič Gogol. Hra komediálně poukazuje na nešvary úřednictva své doby, korupci, úplatkářství a zkaženost. Tyto záporné charateristiky úředníků se na malém ruském měste, kde se hra odehrává, projevují ještě více. Podívejte se na maturitní zadání z českého jazyka s tématikou Gogolova Revizora plné neřestí. Celý příspěvek