Gompači a Komurasaki

julius-zeyer-gompaci-a-komurasakiMezi známá díla českého prozaika, dramatika a jednoho z hlavních představitelů lumírovské generace Julia Zeyera, řadíme také prózu Gompači a Komurasaki. Přečtěte si připravený výňatek z tohoto díla, zodpovězte vzorové otázky k němu vztažené a zjistěte, zda by Vám tento typ otázek u ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nezavařil.
Celý příspěvek