Potopa

henryk-sikiewicz-potopaRomán Potopa napsal jeden z nejvýznamnějších polských autorů, spisovatel Henryk Sienkiewicz v roce 1866. Prohlédněte si vzorové zadání k ústní zkoušce maturity z češtiny a literatury a zkuste si jej nanečisto vypracovat. K dispozici máte úryvek textu z díla Potopa a několik typových otázek zkoušejícího, které mohou u vaší ostré maturity u ústní zkoušky z češtiny padnout.

Výňatek uměleckého díla Potopa spisovatele Henryka Sienkiewicze

[…]

Vtom se na šanci rozlehl strašlivý křik a současně byla vypálena salva. De Fossis klesl jako sosna zasažená bleskem, druhý důstojník se vrhl na Kmicice s rapírem, ale pan Ondřej ho ťal šavlí mezi oči, až ocel zařinčela, jak narazila na kost; třetí důstojník se vrhl na zem, chtěje se provléknout pod stěnou stanu, ale Kmicic skočil, stanul mu nohou na zádech a přibil ho šavlí k zemi.

Zatím se tichá noc proměnila v soudný den. Divoký křik: „Bij! Zabij!“ mísil se s nářkem a zděšeným voláním o pomoc, vycházejícím z hrdel švédských vojáků. Šílení hrůzou vybíhali ze stanů, nevědouce, kde se skrýt, v kterou stranu prchat. Někteří si neuvědomili, odkud útok přišel, a běželi přímo proti jasnohorským a padali pod údery šavlí, kos a seker, dříve než stačili zvolat: „Pardon!“ Někteří v temnotě bodali rapíry své druhy; jiní beze zbraní, napůl svlečení, bez klobouků, stáli nehnutě na místě s rukama vzhůru; jiní zas padali na zem mezi zpřevrácené stany. Hrstka jich se chtěla bránit, ale oslepený dav je strhával, porážel, dupal po nich. Kvílení umírajících, srdcervoucí prosby o milost zvyšovaly zmatek.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Potopa od Henryka Sienkiewicze

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte s pomocí výňatku typické znaky historické prózy.
  • Najděte ve výňatku příklady termínů z vojenské oblasti a pohovořte o jejich významu.
  • Zasaďte dílo Henryka Sienkiewicze do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *