Radost až do rána

vladimir-paral-radost-az-do-ranaMezi možnými uměleckými díly k rozboru u ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se může objevit i jedno ze známých děl českého prozaika Vladimíra Párala – román Radost až do rána. To, jak by mohlo vypadat zadání takové zkoušky se dozvíte v tomto článku – obsahuje výňatek a vzorové otázky k němu vztažené, tak nezahálejte, štěstí přeje připraveným.

Výňatek uměleckého díla Radost až do rána spisovatele Vladimíra Párala

Jindy luxusně poloprázdný vlak však dnes hlučel lidmi a z Loun vyjel již přeplněn, asi začínají nebo končí pololetní prázdniny či něco podobného, co jsem už dávno přestala sledovat, ve vagónu spousta dětí, ječely, pištěly a otcové je napomínali, hladili i třískali. A nad nimi matky jak madony s očima zamženýma něhou –
Jana bude mít dítě. Kolik je v tom radosti? A kolik bolesti? Škoda, že ve vlaku není jídelní vůz, dala bych si dvojitý džin. Já zůstanu sama. Přijdu o jedno velké tajemství, o pocit nového života počatého ve svém těle, o onu úzkost, naději a definitivní obrovskou úlevu, o první kroky maličkého držícího se úporně mého prstu, o pečení vánočního pečiva, o usínání a probouzení se vedle otce svého dítěte.
Uniknu tak nekonečnému opakování stále týchž úkonů, nasycení, únavě, beznadějné touze udržet neudržitelné a, jak káže Mistr Kazan, „nutnosti podávat neochvějně stálej výkon ve dne v noci čtyřiadvacet hodin denně až do smrti a i pak“ – chci se stát lehkou hliníkovou nepotopitelnou lodí s hudbou nikdy neustávající na palubách… v okamžiku vytažení kotvy.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Vladimíra Párala Radost až do rána

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište způsob vyprávění výňatku (užívejte termíny vztahujícím se k formám a druhům řeči) a výrazné jazykové prvky v něm užité.
  • Popište postavu vypravěče.
  • Vsaďte román do kontextu Páralovy tvorby.
  • Vsaďte dílo Vladimíra Párala do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *