Stříbrné kladivo

vera-henriksenova-stribrne-kladivoPokud se chcete řádně připravit na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a zrovna jste dočetli prózu Stříbrné kladivo, sepsanou norskou spisovatelkou Verou Henriksenovou. Připravili jsme pro Vás výňatek z díla a otázky k němu vztažené, tak se je pokuste vypracovat a budete o krok blíže k úspěšnému odmaturování. Přejeme Vám hodně štěstí u “zkoušky dospělosti”.

Výňatek uměleckého díla Stříbrné kladivo od spisovatelky Very Henriksenové

Jednoho podzimního dne, koncem měsíce porážky zvířat, dostal Olve ze Steinkjeru vzkaz, že jarl si s ním chce promluvit. O něco později se vrátil na Egge celý zachmuřený.

„Olav Haraldssson přijel do Trondheimu,“ řekl Sigrid, „a Einar Tambarskjelve shromáždil ve vnějších oblastech všechny možné lidi, dokonce i otroky. Kdyby jen teď sedláci dokázali držet spolu!“ Zatvářil se však pochybovačně.

„Přál bych si, aby jarl vyslal do okolí posla s šípem shromažďujícím vojsko. Možná že teď i my budeme potřebovat lidi.“

Již tři dny nato přišla zpráva od Einara Tambarskjelva, že sedláci se neshodli, kdo bude jejich náčelníkem. Nato si s nimi Olav pěkně promluvil a nabídl jim stejné podmínky, jaké dostali už předtím od Olava Tryggvasona. A tak se stalo, že sedláci mu slíbili věrnost.

„Pomozte nám všichni bozi, jestli to bude stejný mír, jaký jsme už předtím dostali od Olava Tryggvasona!“ Olve se nejdříve rozzlobil, ale pak se vzdal. „Copak se lidé nikdy nepoučí?“

Mezitím však už byl Olav Haraldsson na cestě do fjordu. Jarl Svein neměl dostatek lidí, takže s ním nemohl bojovat a musel co nejrychleji uprchnout. Jedna z jeho lodí byla připravena na přezimování, ale zůstávala na vodě. To mu umožnilo rychle vyplout a opustit fjord.“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Stříbrné kladivo, autorka Vera Henriksen

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Vsaďte výňatek do kontextu celého díla a popište jednání postav v něm.
  • Okomentujte výstavbu a slovní zásobu prózy Very Henriksenové.
  • Najděte části výňatku, díky kterým můžeme usoudit, že se děj odehrává v předkřesťanské době.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *