Květy zla

charles-baudelaire-kvety-zlaSbírku básní Květy zla (Les Fleurs du mal) napsat světoznámý francouzský spisovatel Charles Baudelaire v polovině 19. století. Toto modernistické dílo se ve své době utkalo s ideologiemi církve a některé básně dokonce byly církví i t tehdejších mravních důvodů zakázány. Dodnes Baudelairovy básně inspirují, a nejen proto se s touto tématikou můžete setkat i u ústní zkoušky státní maturity z češtiny.

Výňatek uměleckého díla Květa zla od Charlese Baudelaira

Ty, která jako zabiják

v mé bědné srdce vnikla jsi mi,

ty, která – mocí silná tak

jak horda běsů s čáry svými –

se v pokořeném duchu mém

teď roztahuješ se svou vládou,

ty, bídnice, s níž spoután jsem

jak odsouzenec se svou kládou,

jak se hrou umíněný hráč,

jak tupý pijan se sklenicí,

jak s červy mrcha v šachtě tlící,

buď zatracena, mrtva radš!

Já meči říkal, aby, hbitý,

mi pomoh’ volnost získat zpět,

a v zbabělosti, zapřev city,

jsem o to prosil i ten jed.

Zel, meč a jed se zamračily

a s pohrdáním řekly jen:

Ty nejsi hoden, pobloudilý,

být z toho jařma vymaněn.

I kdyby tě snad naše síly

upíra tvého zbavily,

tvé polibky by za chvíli

tu jeho mrchu oživily!“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Květy zla, autor Charles Baudelaire

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte žánr textu.
  • Postihněte téma básně.
  • Popiště verš básně.
  • Analyzujte umělecké jazykové prostředky.
  • Zasaďte dílo Ch. Baudelaira do kontextu světové literatury.

ČTĚTE TAKÉ: Jak psát charakteristiku u maturity z českého jazyka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *