Chrám Matky boží

victor-hugo-chram-matky-boziHistorický román Victora Huga Chrám Matky boží v Paříži zavede čtenáře do francouzského hlavního města Paříže v době středověku v 15. století. Jedno z nejzásadnějších děl francouzské světové literatury napsal Victor Hugo v roce 1831. Dílo bylo několikrát zfilmováno a mezi maturanty z češtiny je poměrně oblíbené. I tak se každému maturujícímu vyplatí prohlédnout si vzorové zadání a otázky zkoušejícího.

Výňatek uměleckého díla Chrám Matky boží, autor Victor Hugo

Chrlič, nad nímž dříve stál, zadržel ho v pádu. Zachytil se tam zoufalýma rukama a v okamžiku, kdy otevřel ústa, aby vykřikl po druhé, viděl nad svou hlavou na okraji zábradlí strašlivou a mstitelskou tvář Quasimodovu. Zmlkl.

Pod ním byla propast. Pád z výše více než dvou set stop, pak dlažba. V tomto děsném postavení nehlesl arcijáhen jediným slovem, nevydal jediného vzdechu. Jen se kroutil na chrliči s neslýchaným úsilím, aby se dostal nahoru. Ale na žule se neměly jeho ruce čeho zachytit, nohy mu kouzaly po zčernalé zdi, aniž se do ní zaklesly. Kdo vystoupil na věže chrámu Matky Boží, ví, že přímo pod zábradlím je kamenný výstupek. Na tomto výčnělku vyčerpával bídný arcijáhen své síly. Neměl pod sebou strmou zeď, ale zeď, jež mu unikala.

Quasimodo mu mohl podat jen ruku, aby ho vytáhl z propasti, ale ani se na něj nepodíval. Díval se na náměstí Gréve. Díval se na šibenici a díval se na cikánku. Hluchý se opřel o lokty o zábradlí na místě, kde byl před chvílí arcijáhen, a tam stál nepohnutě a němě jako bleskem omráčený, s pohledem upřeným na jediný předmět z celého světa, který měl v tomto okamžiku pro něj smysl, a proud slz stékal tiše z oka, jež až dosud prolilo jen jednu slzu.

Zadání ústní zkoušky pro Chrám Matky boží Victora Huga

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy vystupující ve výňatku.
  • Určete prostředí, v němž se odehrává děj výňatku.
  • Charakterizujte výstavbu textu.
  • Charakterizujte slovní zásbu výňatku.
  • Zasaďte tvobu Victora Huga do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *