Lolita

vladimir-nabokov-lolitaMálokdo by neznal název díla Vladimira Nabokova, který po vydání tohoto díla zlidověl a používá se pro označení mladých žen prahnoucích po sexuálních zkušenostech. Postmodernistický román Lolita byl publikován v roce 1955 a patří v literárně-historickém kontextu mezi kontroverzní díla své doby. Prohlédnout si ukázku zadání k ústní maturitní zkoušce z češtiny se vyplatí, stejně jako přečtení celé knihy nebo shlédnutí filmové adaptace tohoto díla. Mnoho úspěchů u maturity.

Výňatek uměleckého díla Loliata od Vladimira Nabokova

Ne, neškareď se na mě, čtenáři, nemám v úmyslu vyvolat dojem, že se mi nepodařilo nalézt štěstí. Laskavý čtenář musí pochopit, že v rukou a područí nymfičky stojí zakletý poutník jakoby za hranicemi štěstí. Neboť na zemi neexistuje žádné jiné blaho, který by sneslo srovnání s laskáním nymfičky. Je to hors concours, ta slast, patří do jiné kategorie, jiné roviny senzitivity. Ano, hádali jsme se, chovala se ke mně hnusně, ano, vyváděla a pitvořila se, ale i přes její vulgárnost, nebezpečí a strašlivou beznaděj toho všeho jsem stále přebýval hluboko ve svém vyvoleném ráji, ráji, jehož obloha plála barvou pekelných plamenů, ale přesto ráji.

Onen schopný psychiatr, který se podrobně zabývá mým případem – a jehož zatím dr. Humbert, jak pevně věřím, přivedl do stavu zelenáčského údivu −, by určitě rád viděl, abych odjel se svou Lolitou k moři a tam konečně nalezl „uspokojení“ celoživotní potřeby a odpoutal se od „podvědomé“ posedlosti nenaplněnou dětskou láskou k prvotní malé slečně Leeové.

Zadání ústní zkoušky pro Lolitu, autor Vladimir Nabokov

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte vypravěče textu.
  • Charakterizujte výstavbu textu.
  • Charakterizujte slovní zásobu výňatku textu.
  • Zasaďte orientačně tvorbu autora Vladimira Nabokova do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *