Oráč z Čech

jan-ze-zatce-orac-z-cechPokud chcete uspět u ústní části maturity z českého jazyka a literatury, určitě se pokuste zodpovědět vzorové otázky připravené k výňatku z díla Oráč z Čech, které bylo sepsáno literátem Janem ze Žatce okolo roku 1400. Nezapomeňte se s námi a dalšími maturanty podělit o své tipy a triky v komentářích pod tímto příspěvkem a na sociálních sítích.

Výňatek uměleckého díla Oráč z Čech od Jana ze Žatce

ORÁČ:
Ztratil jsem nenávratně nejdražší poklad; mohu nebýt smuten? V žalu musím čekat na svůj skon, zbaven vší radosti. Nechť milostivý Bůh, náš mocný pán, mě na vás, zlovolná rmutitelko, pomstí! Okradla jste mne o veškeré blaho, oloupila o slastné dny žití, připravila o velkou poctu. […]

SMRT:
Nepil jsi ze studny moudrosti, poznáváme to z tvých slov. Do koloběhu přírody ses nezahleděl […] Všimni se […], jak urostlí, udatní hrdinové, jak bystří, znamenití, vysoce učení a všelikých uměn znalí lidé a jak všichni pozemští tvorové, ať jakkoli vzdělaní, jakkoli důvtipní, jakkoli silní, ať jakkoli dlouho se drží, jakkoli dlouho jsou činní, jak všichni se obrátí v nic a hynou. A když celá lidská pokolení, která tu byla, jsou a ještě budou, musí přejít od bytí k nebytí, proč by ta vychvalovaná, kterou oplakáváš, měla požívat toho, že se jí stane, co ne všem ostatním a všem ostatním, co ne jí? Ty sám nám také neunikneš […] Jeden po druhém! musí říci každý z vás. Tvá žaloba je nanic; nepomůže ti, pochází z tupé hlavy.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Oráč z Čech autora Jana ze Žatce

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište ústřední myšlenku promluvy Smrti.
  • Vyjmenujte a popište ústřední postavy díla.
  • Výňatek vsaďte do kontextu celého díla a okomentujte jeho jazykovou stránku.
  • Vsaďte dílo Jana ze Žatce do kontextu literárního vývoje.
  • Uveďte jazyk, kterým bylo dílo původně napsáno.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *