Paměti křižákovy

jean-de-joinville-pameti-krizakovyKdyž rytíř Jean de Joinvill, psal na rozhraní 13. a 14. století paměti z válečných tažení, které nazval Paměti křižákovi, určitě netušil, že se z nich v budoucnu bude maturovat. To mi už ale víme a proto na Vás v článku čekají typové otázky, vztažené k připravenému výňatku z tohoto díla.  Vypracujte je a budete o jeden krok blíže k zvládnutí maturitní zkoušky z českého jazyka.

Výňatek uměleckého díla Paměti křižákovy od Jeana de Joinvilla

Stačila chvilka, a již jsme spatřili blížit se čtyři sultánské galéry a na nich dobrých tisíc mužů. Tu jsem svolal své rytíře i svou čeleď a položil jsem jim otázku, co si přejí, abychom udělali, máme-li se vzdát sultánovým galérám nebo těm na zemi. Všichni jsme se shodli, že dáváme přednost vzdát se sultánovým galérám, neboť ti nás alespoň nechají pohromadě; kdybychom se vzdali naopak nepřátelům na souši, rozptýlili by nás a rozprodali Beduinům. Tehdy řekl můj sklepník, který byl rodem z Douleventu: „Urozený pane, s tím rozhodnutím já nesouhlasím.“ Tázal jsem se ho, s čím by souhlasil, a on mi pravil: „Jsem pro to, abychom se všichni dali pobít, protože se dostaneme všichni do ráje.“ Ale nedali jsme mu za pravdu. Vida, že se musíme vzdát, vzal jsem svou skříňku a šperky a hodil jsem je do řeky, rovněž i své svaté ostatky. Tu mi jeden z našich lodníků řekl: “Urozený pane, musíte mne nechat jim namluvit, že jste králův bratranec, jinak vás všechny pobijí, a nás s vámi.“ A já jsem mu pravil, že ochotně souhlasím, a ať si jen říká, co chce.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Paměti křižákovy, autor Jean de Joinville

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište vypravěče výňatku.
  • Pomocí konkrétních částí výňatku dokažte, že text patří k žánru paměti a analyzujte jeho jazykovou stránku.
  • Pomocí konkrétních částí výňatku popište vliv osobních zážitků Jeana de Joinvilla.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *