Plechový bubínek

gunter-grass-plechovy-bubinekProhlédněte si typové zadání k maturitní ústní zkoušce z českého jazyka a literatury týkající se díla Plechový bubínek spisovatele Güntera Grasse. Vzorový výňatek textu spolu se cvičným zadáním máte k dispozici, zkuste si jej tedy nanečisto vypracovat, ať víte, na co se zhruba mohou zkoušející u ústní zkoušky zeptat. Své myšlenky a odpovědi můžete sdílet s ostatními maturanty v diskuzi pod článkem. Tak hurá do toho, a maturita bude doma.

Výňatek uměleckého díla Plechový bubínek spisovatele Güntera Grasse

A já začal bubnovat. Náš činžák měl čtyři patra. Z přízemí jsem se vždycky probubnoval až nahoru k půdě a zase po schodech dolů. Z Labesovy uličky na náměstí Maxe Halba, odtud do Nového Skotska, do uličky Antona Möllera, Mariánské ulice, Kleinhammerova parku, k akciovému pivovaru, akciovému rybníku, na Froblovu louku, k Pestalozziho škole, Novému trhu a zase zpátky do Labesovy uličky. Můj bubínek to snášel, dospělí už méně, chtěli mému bubínku skákat do řeči, mému plechu se chtěli stavět do cesty, mým paličkám chtěli nastavit nohu – avšak příroda o mne pečovala.

Schopnost vybubnovat si na bubínku potřebnou distanci mezi sebou a dospělými vyjevila se krátce po pádu do sklepa takřka v téže chvíli, kdy se rozezněl hlas, který dokázal v tak vysoké poloze s výdrží a chvěním zpívat, křičet či křiklavě zpívat, že se nikdo neodvážil odebrat mi můj bubínek, při jehož zvuku uši uvadaly; neboť kdykoli mi brali bubínek, rozkřičel jsem se, a když jsem křičel, pukaly drahocenné věci: byl jsem v stavu k puknutí rozezpívat sklo; můj křik zabíjel květinové vázy; okenní tabulky srážel můj zpěv na kolena a dával vládu průvanu; můj hlas jako cudný a tedy neúprosný diamant rozřezával vitríny a uvnitř vitrín, nepozbývaje přitom své nevinnosti, prohřešoval se na harmonických, ušlechtile rostlých, milou rukou věnovaných, lehce zaprášených likérových sklenkách.

Netrvalo dlouho a mé schopnosti vešly ve známost v naší ulici, od Brzezenské uličky až po sídliště u letiště – tedy vlastně po celé čtvrti.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Plechový bubínek spisovatele Güntera Grasse

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte vypravěče, jeho vztah k životu i k lidem v okolí.
  • Charakterizujte jazykové prostředky textu, tvrzení doložte na konkrétních textových pasážích.
  • Zasaďte prozaické dílo Güntera Grasse do kontextu německé literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *