Gargantua a Pantagruel

francois-rabelais-gargantua-a-pantagruelKniha, která byla napsána v 16. století autorem Francois Rabelais s názvem Gargantua a Pantagruel se vysmívá tehdejšímu systému života. Jedná se o významné renesanční dílo, což pro vás jako maturanta z českého jazyka a literatury znamená, že se může na potítku u ústní zkoušky z češtiny po losovačce objevit i u vás. Tak si cvičné zadání nanečisto vyzkoušejte a uvidíte, že překvapeni nebudete vy, ale maturitní komise.

Výňatek uměleckého díla Gargantua a Pantagruel spisovatele Francois Rabelaise

Jakmile po několika dnech se zotavili, podíval se do města a všichni v údivu vyvalovali na něho oči. Neboť lid pařížský je tak hloupý, tak zevlounský a od přírody nejapný, že dryáčník, žebravý mnich, mezek s rolničkami, šumař na nároží shromáždí kolem sebe více lidí než nejlepší kazatel evangelia.

 

A pronásledovali jej tak dotěrně, že si musil odpočinout u věží chrámu Matky Boží. Když odtud viděl tak všechno to lidstvo kolem sebe, pravil hlasitě: „Myslím, že ti klackové chtějí, abych jim tu splatil své uvítání a proficiat. Budiž! Pohostím je vínem, ale jen tak pro malé zahřátí, jako když paříš.“

 

Tu usmívaje se rozepjal si svůj pěkný poklopec, vytáhl svou hadici a pokropil je tak důkladně, že jich utopil 260 418, nepočítaje v to ženy a dítky.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Gargantua a Pantagruel spisovatele Francois Rabelaise

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Zasaďte výňatek do kontextu celého díla a charakterizujte vypravěče.
  • Analyzujte jazykovou stránku textu a svá tvrzení doložit na konkrétních textových pasážích.
  • Zasaďte dílo Francois Rabelaise do kontextu vývoje světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *