Pygmalion

gerorge-bernard-shaw-pygmalionHra Pygmalion popisující společnost na počátku 20. století napsal světoznámý spisovatel George Bernard Shaw. Prohlédněte si vzorový úryvek z hry sloužící jako zadání k ústní části státní maturity z českého jazyka a literatury spolu s typovými otázkami, které mohou od zkoušejících právě ve vašem ostrém termínu maturit padnout. Své vypracování můžete sdílet online s ostatními maturanty a pomoci tak jim i sobě. Mnoho úspěchů.

Výňatek uměleckého díla Pygmalion spisovatele George Bernarda Shawa

KVĚTINÁŘKA: Chudá holka nemá zastání! Život na draka, a eště ji votravujou a sekýrujou!

PÁN: (se opět obrátí k levici muže se zápisníkem): Mohu se zeptat, jak to děláte?

MUŽ SE ZÁPISNÍKEM: Pouhá fonetika. Věda o řeči. Moje profese a zároveň můj koníček. Šťastný člověk, kterému koníček vydělává na živobytí! Vy rozpoznáte Ira nebo řekněme Angličana ze severního hrabství podle jeho nářečí. Já dokážu zařadit kohokoliv s přesností šesti mil. V Londýně s přesností dvou mil. Někdy dvou ulic.

KVĚTINÁŘKA: Že se nestydí, poseroutka!

PÁN: A dá se z toho vyžít?

MUŽ SE ZÁPISNÍKEM: Ale ovšem. Docela pohodlně. Žijeme v době zbohatlíků. Lidi začnou na periférii s ročním příjmem osmdesát liber, a skončí v centru se sto tisíci. Chtějí se periférie zbavit, jenže ona se nezapře; stačí, když otevřou pusu. A já je naučím –

KVĚTINÁŘKA: Ať se stará vo sebe a nechá ubohou holku.

MUŽ SE ZÁPISNÍKEM (vybuchne): Ženská, okamžitě s tím ohavným skuhráním přestaňte, nebo si hledejte útočiště na jiné posvátné půdě!

KVĚTINÁŘKA (se chabě brání): Já mám právo tady bejt zrovna jako vy.

MUŽ SE ZÁPISNÍKEM: Ženská, která vydává tak otravné a ohavné zvuky, nemá právo na nic – ani na život. Pomněte, že jste lidská bytost, v níž sídlí duše a božský dar artikulované mluvy; že vaše mateřština je jazykem Shakespeara, Miltona a bible, a nebublejte tu jako holub na báni!

KVĚTINÁŘKA (zcela vyvedena z míry vzhlíží k němu se směsicí úžasu a bázně, aniž se opováží zdvihnout hlavu): Áááoooúúú!

MUŽ SE ZÁPISNÍKEM (vytasí sešit): Pane na nebi! To je vokál!

Zadání ústní zkoušky pro dílo Pygmalion spisovatele G. B. Shawa

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte s využitím znalosti celého díla postavy ve výňatku.
  • Analyzujte příznakové jazykové prostředky textu, tvrzení doložte na konkrétních textových pasážích.
  • Zasaďte dílo George Bernarda Shawa do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *