Macbeth

william-shakespeare-macbethJedno z nejznámějších děl, které sepsal anglický playwriter William Shakespeare, je bezpochyby hra Macbeth. Prohlédněte si vzorový úryvek z díla a vzorové otázky, které mohou od zkoušejících u ústní zkoušky maturity z českého jazyka a literatury padnout právě k vám, a buďte na ně připraveni. Své zkušenosti získané studiem a tréninkovým vypracováním sdílejte online s ostatními, a společně to všichni zvládnete.

Výňatek uměleckého díla Macbeth Williama Shakespeara

MACDUFF: Stůj, pse, a otoč se!

MACBETH: Jedině tebe radši nepotkat!
Vrať se, mám duši už dost obtíženou
krví tvých příbuzných.

MACDUFF: Já nemám slov.
Můj hlas je teď v mém meči. Krvavý
vrahoune! Škoda slov.
(Bijí se. Trubky.)

MACBETH: Jen plýtváš silou.
Spíš mohl bys vzduch vedví rozetnout,
než škrábnout mě svým mečem! Sekej radši
do jiných hlav. Můj život chrání kouzlo
a nevezme ho, koho porodila
žena.

MACDUFF: Už nevěř kouzlu, zradilo tě.
Duch, jemuž sloužíš, sám ti poví, že
Macduff byl z lůna matky předčasně
vyrván.

MACBETH: Buď proklet jazyk, který tohle říká
a z mužnosti mi bere lepší část. […]

MACDUFF: Tak vzdej se, sketo,
ať vystavíme tě všem na odiv
jak velmi vzácnou obludu. Tvůj portrét
nabodnem na tyče a pod ním nápis:
„Toť tyran, hleďte.“

MACBETH: Nevzdám se. Nehodlám se plazit v prachu
před Malcolmem a lůze být jen pro smích.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Macbeth Williama Shakespeara

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte žánrové rysy textu a s ohledem na znalost celého díla charakterizujte komunikační situaci a vystupující postavy.
  • Objasněte, co má Macbeth na mysli, když hovoří o kouzlu.
  • Zasaďte Williama Shakespeara do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *