Robinson Crusoe

daniel-defoe-robinson-crusoeStěžejní dílo o ztroskotanci na ostrově kdesi v Tichém oceánu sepsal anglický spisovatel Daniel Defoe ve svém románu o Robinsonovi Crusoe. Příběhy o přežití Robinsona na pustém ostrově si můžete přečíst a pustit svou fantazii a myšlení směrem k možnosti, že byste to byli právě Vy, kdo by na pustém ostrově jako Robinson ztroskotal.

Výňatek uměleckého textu z díla Robinson Crusoe od Daniela Defoe

…ZDE JSEM VYSTOUPIL NA BŘEH DNE 30. ZÁŘÍ 1659

Na jednu stranu čtyřhranného dřeva jsem vyřízl každého dne vrub. Po sedmi dnech vrubem dvakrát delším jsem označil týden a každý prvý den v měsíci jsem poznamenal ještě delším zářezem, nežli byl týdenní. Tak jsem si pořídil kalendář, který zajišťoval povědomí týdnů, měsíců i let…

…Nic však nepomůže, myslíme-li na svá přání se založenýma rukama. Nouze mě naučila vynalézavosti. Měli jsme na palubě několik zásobních ráhen, stěžňových čnělek a několik trámců. Rozhodl jsem se, že jich užiji, i házel jsem s paluby všecka dřeva, jež jsem unesl, přivazuje každé provazem, aby je voda neodnesla. Poté jsem slezl s lodi, a sehnav dříví k sobě, svazoval jsem čtyři klády na obou koncích v jeden vor, jak nejlépe jsem dovedl, upevňuje napříč dvě nebo tři kratší dřeva. Mohl jsem pak docela dobře přecházet na svém plavidle, ale těžší náklad by asi neuneslo. I dal jsem se znovu do práce a širočinou jsem rozsekal jednu stěžňovou čnělku po délce asi na tři kusy, které jsem s velikou námahou připevnil k svému voru. V naději, že se takto opatřím potřebnými věcmi, pracoval jsem horečně a vykonal jsem, co bych jinak nikdy nedokázal…

Zadání ústní zkoušky pro Robinsona Crusoe od Daniela Defoe

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Vysvětlete, jak se Robinson dostal na opuštěný ostrov a kolik let na něm strávil.
  • Určete žánr románu.
  • Najděte v úryvku důkaz, že Robinson je osvícenský hrdina.
  • Určete slohový postup užitý ve výňatku a zdůvodněte jeho užití.
  • Charakterizujte dílo z hlediska času a prostoru.
  • Posuďte, zda se mění názory hlavního hrdiny v průběhu románu a svůj názor zdůvodněte.
  • Posuďte, zda román vychází ze skutečné události a svůj názor zdůvodněte.
  • Zasaďte dílo do literárněhistorického kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *