Povídky malostranské

jan-neruda-povidky-malostranskePovídky z Prahy devatenáctého století, to jsou Povídky malostranské od českého spisovatele Jana Nerudy. Pronikněte do života lidí v 19. století v hlavním městě Čech tak, jak je Jan Neruda zvěčnil. Povídky malostranské, významné dílo české literatury. Inspirujte se při přípravě na ústní zkoušku z ČJ výňatkem a možným zadáním a uspějte u své vlastní ústní zkoušky z ČJL.

Výňatek uměleckého díla Jana Nerudy – Povídky malostranské

Doktor Kazisvět

Neříkali mu vždycky tak, až po jisté příhodě, ale ta byla tak divná, že přišla i do novin…

Byl postavy skoro malé – podle nové míry měl as tak půldruhého metru – a tu suchou postavičku svou kormidloval ulicí tak, aby byla od ostatních postav lidských vždy aspoň na dva kroky vzdálena… Modré jeho oko bylo jaksi plno ostychu, jako oko kopnutého psa…

Nejspokojenější byli as ti praktikanti zemských úřadů, kteří pana radu na márách nesli. Nedali si to vzít….

Spokojen byl dále dlouhý pan doktor Link, který po jen osmidenní nemoci zesnulého pana rady byl od téhož vdovy obdržel dvacet dukátů honoráře… Spokojen byl soused Ostrohradský, řemenář a nejbližší příbuzný páně radův. Zaživa ho sice pan strýček zanedbával, ale teď už věděl Ostrohradský, že v kšaftu je mu přiřknuto pět tisíc zlatých, a několikrát byl již k sládkovi panu Kejříkovi mezi průvodem se pronesl: “Přec měl dobré jádro!”

Zadání ústní zkoušky pro dílo Povídky malostranské od autora Jana Nerudy

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Vysvětlete a doložte v textu, v jakém smyslu autor použil názvu povídky.
  • Postihněte, jaké lidské vlastnosti autor napadá.
  • Vyhledejte v textu, čím autor probouzí zvědavost a zájem čtenáře.
  • Stručně vlastními slovy postihněte děj povídky.
  • Vystihněte slohový postup prostřední ukázky, pojmenujte jazykové prostředky, kterých autor v povídce využívá.
  • Vyhledejte archaismy a archaické tvary slov.
  • Charakterizujte celé dílo po stránce tematické a obsahové.
  • Čím se Jan Neruda inspiroval?
  • Zařaďte autora do literárního kontextu.
  • Které literární skupiny autor byl a jaký byl její program?


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *