Sága rodu Forsytů

john-galsworthy-saga-rodu-forsyhtuSpisovatel John Galsworthy, nositel Nobelovy ceny za literaturu, popisuje život a problémy anglického rodu v 19. století ve svém díle Sága rodu Forsytů. Vzorový výňatek a typové zadání k maturitní ústní zkoušce z českého jazyka a literatury si na toto dílo můžete cvičně vyzkoušet a být připraveni, kdybyste si jej ve vašem ostrém termínu u maturity z češtiny vytáhli. Své pocity a zkušenosti neváhejte sdílet s ostatními maturanty v diskuzi.

Výňatek uměleckého díla Sága rodu Forsytů od Johna Galsworthyho

[…]

…vyšel z Timothyho domu, jeho záměry už nebyly tak prosté. Vzplanula v něm žárlivost i podezření, doutnající už mnoho měsíců. Skoncuje s tím jednou provždy; nedopustí, aby vláčela jeho jméno blátem! Nemůže-li ho nebo nechce milovat, jak je její povinnost a jeho právem – s nikým jiným ho podvádět nebude! Řekne jí to přímo; pohrozí jí rozvodem! To ji naučí, jak se má chovat; neodváží se odporovat. Ale – ale − co když se odváží? Zapochyboval; to ho ještě nenapadlo.
Co když se toho Irena odváží? Co když se mu přizná? Jak on to potom přijme? Bude nucen požádat o rozvod!
Rozvod! Takhle zblízka ho to slovo ochromovalo, tak do základu bylo protichůdné všem zásadám, jimiž se dosud řídil jeho život.

[…]

Takhle odhalovat vlastní majetek vlastníma rukama připadalo Soamesovi příšerné. Ublíží mu to v jeho povolání. Bude se muset zbavit domu v Robin Hillu, na nějž vynaložil tolik peněz, od kterého tolik očekával – a kolik ho stál obětí. A ona! Ona mu už nebude náležet dokonce ani podle jména!

Zadání ústní zkoušky pro dílo Sága rodu Forsytů od Johna Galsworthyho

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte hlavní postavu a vypravěče výňatku.
  • Zasaďte výňatek do kontextu celého díla Sága rodu Forsytů.
  • Zasaďte prozaické dílo Johna Galsworthyho do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *