Večerní písně

vitezslav-halek-vecerni-pisneJednou z básnickým sbírek spisovatele a básníka Vítězsava Hálka je i sbírka Večerní písně. Prohlédněte si výňatek ze sbírky a cvičně si zkuste vypracovat vzorové zadání k maturitní ústní zkoušce z českého jazyka a literatury. Básnická díla bývají pro studenty u maturity z češtiny charakterizovány jako těžší zadání, zkuste si tedy toto zadání nanečosto vypracovat a podělit se o své zkušenosti s ostatními maturanty v diskuzi pod článkem.

Výňatek uměleckého díla Večerní písně Vítězslava Hálka

IX.

Mám Ti to sladké tajemství
jak slavík vyklokotat v doubí –
či mám to v slzách vyplakat,
co zmítá srdce mého hloubí?

 

Či kleče zbožnou modlitbou
mám z lásky vymodlit se Tobě –
či pěkným snem to pošeptat
Ti v tiché, vlídné noční době ?

 

Či má ten ráj utajený
jen v srdci dřímat, jako v hrobě,
a beze slov a bez Tebe
mám věčně jen to šeptat sobě?

 

Ó anděli můj, vyznávám
se z lásky k lidstvu nehynoucí;
však Tobě – – ó nekárej mne
snad z mysli slabé, málo vroucí!

 

X.

Má milá, pojď a poklekni,
teď právě čas je k modlení –
měsíček vyšel nad lesy
a čas můj minul k prodlení.

 

Však ruce, drahá, nespínej.
Já tebe, mne obemkni Ty –
a místo rukou srdce dvě
k modlitbě budou sepnuty.

 

A ústa k ústům tiskni mým,
z úst jedněch nás se modlit nech –
já v ústa vložím slova Ti,
a k nebi Tvůj je pošle dech

 

A bude naše modlitba
tou nejčistší, věř, obětí –
neb když se modlí andělé –
jen v tom se modlí objetí.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Večerní písně, Vítězslav Hálek

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Nalezněte v textu hlavní motivy.
  • Charakterizujte jazykové prostředkyužitý v textu.
  • Charakterizujte verš užitý v textu. Popište rým.
  • Popište atmosféru navozenou výňatkem.
  • Zasaďte tvorbu Vítězslava Hálka do kontextu české literatury


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *