Eseje

michel-de-montaigne-esejeI renesanční dílo Eseje francouzského humanisty a skeptika Michela de Montaigne mohou být Vaším zadáním ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. V rámci příprav byste se proto měli pokusit zodpovědět vzorové otázky, které jsme pro Vás přichystali. Pokud tak učiníte, Vaše šance na úspěch se ihned zvýší. Nebojte, s námi tu maturitu zvládnete.

Výňatek uměleckého díla Eseje od autora Michel de Montaigne

O přátelství

 

Zdá se, že nás příroda k ničemu nezaměřila důkladněji než k družnosti. Aristoteles říká, že dobří zákonodárci pečují více o přátelství než o spravedlnost. A co je v přátelství posledním stupněm dokonalosti? Všeobecně vzato, všechna přátelství, která uková a živí rozkoš nebo prospěch nebo veřejná či soukromá potřeba, jsou o to méně krásná a šlechetná, a jsou také o to méně přátelstvími, čím větší je v nich podíl jiného důvodu a účelu a plodu než podíl přátelství. Ani ony známé staré druhy: přátelství přirozené, společenské, pohostinné a milostné, nevyhovují, a to ani jednotlivě, ani vespolek.

Děti k rodičům chovají spíše úctu. Otec a syn si mohou být povahou velmi vzdáleni, a zrovna tak bratři. Čím spíš běží o přátelství, k němuž nám velí zákon a závazek přírody, tím méně se v něm uplatňuje náš výběr a svoboda naší vůle. A svoboda vůle nezná účinek, jejž by více uznávala za svůj vlastní než právě lásku a přátelství.

[…] V přátelství vládne vřelost obecná a všestranná, ostatně umírněná a rovnoměrná, vřelost stálá a spolehlivá, sama je hladivá mírnost, v níž není nic drsného ani břitkého. Ba ještě láska, toť jen zběsilá touha po něčem, co nám uniká.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Eseje od autora Michel de Montaigne

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište Montaignův pohled na přátelství.
  • Určete ve výňatku rysy eseje, popište jeho výstavbu a jazykové prostředky v něm užité.
  • Vsaďte dílo Michela de Montaigne do kontextu renesanční doby.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *