Konrád Wallenrod

adam-mickiewicz-konrad-wallenrodPokud se chcete řádně připravit na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury rozhodně byste neměli vynechat vypracování otázek k poému Konrád Wallenrod od polského spisovatele doby romantismu Adama Mickiewicze. Tak nezahálejte a pusťte se do toho, každá další hotová otázka Vás posouvá o krok blíže k úspěšnému odmaturování. Hodně štěstí.

Výňatek uměleckého díla Konrád Wallenrod spisovatele Adama Mickiewicze

Zmizely lesy, rodné země hory,
na chabých křídlech ulétá duch chorý,
k domovu klesá, přitulit se k chýším,
umlká loutna v ruce ztěžklé, mdlící,
a rodáci, když hořekují všici,
hlas dávných věků často neuslyším.
Ale žár mládí, dokud jiskry chová
tam dole v hrudi, oheň často vznítí,
oživí duši, do paměti svítí,
tehdy je paměť lampa křišťálová
a malováním zkrášlena je celá,
ač mnohý kaz má, prachem potemnělá,
přec v její srdce světlo znovu dáš-li,
zrak zvábí ještě svěží barevností,
rozvěsí čaloun ještě po místnosti
krásný, ač místy je už trochu zašlý.

Kdybych byl schopen oheň v srdci dlící
v hruď jiných přelít, vzkřísit uměl stíny,
mrtvých již časů; slova hřímající
do srdcí vehnat bratřím domoviny,
snad že by ještě v jedinké té chvíli,
otčiny rodné když je píseň vzruší,
cítili v sobě dávná srdce bíti,
cítili v sobě dávno velkost duší,
a jednu chvíli tak by slavně žili,
jak předkové jich kdysi celé žití.
K čemu však zašlé vyvolávat věky?
Ani čas vlastní zpěvák neobviní.
Je však muž velký, živý, nedaleký,
zazpívám o něm: Litvo, uč se nyní!

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Konrád Wallenrod spisovatele Adama Mickiewicze

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte atmosféru výňatku.
  • Popište verš, rým a jazykové prostředky(obrazné, neobrazné pojmenování, figury, tropy) výňatku, dokažte pomocí konkrétních částí textu.
  • Řekněte zkráceně děj celého poemu.
  • Vsaďte Mickiewiczovo dílo do kontextu evropského literárního vývoje.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *