O zlých samotářích

ivan-olbracht-o-zlych-samotarichI příběhy lidí na okraji společnosti s pouhými zbytky důstojnosti knihy O zlých samotářích českého prozaika, publicisty a novináře Ivana Olbrachta se mohou objevit u ústní zkoušky maturity z českého jazyka a literatury. V článku na Vás čeká výňatek z tohoto díla a typové otázky k vypracování. Pokud poté budete mít nějaké tipy a triky, podělte se o ně s ostatními maturanty v komentářích.

Výňatek uměleckého díla O zlých samotářích autora Ivana Olbrachta

Zvíře pod vozem, nepohnuté, ale bdí, je mu to vidět na očích a napětí svalstva.
„Ani Tygr ne?… A jak se jmenuješ, příteli?“
Rasík vstává. Blíží se ke zvířeti. Také rasíkovi se chce mít někoho, cítit po jeho rukou teplo živého tvora, přisednout k někomu a poslouchat jeho dech a žilobití.
Také pes vstává. Volně, ale připraven a v napjatém očekávání.
„No, no!“
Pes couvá. Krok, dva, tři křečovité kroky pod vůz, až se mu provaz zadrhuje do krku a on dále nemůže. Stojí, čeká a oči mu hoří.
Rasík se skrčuje k zemi; k němu.
„Neboj se, neboj… mám tě rád.“
Lehá si na zem a natahuje ruku pod vozík, aby pohlazením dosáhl psa.
„No, no!“
Ale v temnu se náhle zableskují bílé tesáky. Ze psího hrdla se dere vzteklé vrčení. Ještě vteřinu a ze zelených očí vyšlehnou plameny a zuby se zaryjí do masa.
„Vrčet budeš?… Vrčet?“ šeptá polekaný rasík, stahuje opatrně ruku a plíží se po břiše zpět. Ale když se mu zdá, že ho již zvíře nedosáhne, odskakuje náhle celým tělem, leží na zemi a rozeřvává se.
„Vrčet budeš? Na pána? Ďáble, mrcho, ďáble! Vrčet? Kůži z tebe zítra sedřu, ďáble, ďáble!“
Také pes vztekle vyráží. Provaz, zadrhnuvší chřtán, přerývá první vyštěknutí a mění je v chrčivý vzkřek. Ale teď již jeho štěkot burácí v křik rasíkův. Leží proti sobě, jejich hlavy dělí jen píď, […] řvou si do tváří svou zuřivost. Rasík je zsinalý, pěnu má u úst a řve do ochraptění své vzteklé „Ha, há, cháá, cháá, cháá“ běsnícímu psu do rozevřené tlamy. Dvé dravých chrupů se proti sobě cení, ze dvou párů zeleně hořících očí proti sobě soptí pominutí dravci, řvou, řvou, zvířecí bolestí a hrůzou, řvou a les a krajina a temnota a černá vesnice, jako nepřátelská tvrz sražená, jejich hrůzu a bolest opakují.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo O zlých samotářích autora Ivana Olbrachta

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Okomentujte vztah muže a psa.
  • Popište dominantní slohový postup výňatku, svá tvrzení zakládejte na určitých částech výňatku.
  • Vsaďte nejprve toto dílo do kontextu tvorby Ivana Olbrachta a poté celou jeho tvorbu do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *