Její pastorkyňa

gabriela-preissova-jeji-pastorkynaI divadelní drama Její pastorkyňa sepsané českou dramatičkou, spisovatelkou a představitelkou realismu, Gabrielou Preissovou, se může objevit u maturitní zkoušky z českého jazyka. Vyzkoušejte si proto, zda byste zvládli vypracovat vzorové otázky vztažené k připravenému výňatku. Hodně štěstí při přípravě na ten váš ostrý termín maturitní zkoušky z češtiny. Čím lépe se připravíte, tím snadněji to dáte.

Výňatek uměleckého díla Její pastorkyňa od Gabriely Preissové

„Mému tatíčkovi a mně i celé mé rodině se jakživ nikdo nemohl vysmát,“ děla Buryjovka s povýšenou hlavou, „tak to bude vypadat i nadále u nás dvou. Ale poslouchej, Tómo, cestář Trojánek chce prodat tu šikovnou rovinku nedaleko našeho pole, sázel tam vždycky zelné hlávky i ječmenu se tam pěkně dařilo. Takový dobrý živný dílek je vděčnější než uložené peníze ve spořitelně. Tak to půjdeš v neděli s Trojánkem vyjednat. On žádá osm stovek; kdyby se uzdráhl na šest, nemeškej a hned mu je vyplať. Necháš si to řádně podepsat, to je vždy nejhlavnější věc.“
Tóma zamával rukou, jako by se to rozumělo samo sebou, on sám nebyl přece žádný letošní zajíc a ta jeho žena měla ve zvyku určovat jako nějaký úřada, to se mu na ní nelíbilo. Ale musel již nad nějakým tím jejím nepěkným návykem přimhouřit oko, když to byla jinak znamenitá ženská a on ve vlastní svou dokonalost ani sám nemohl věřit. Proto se již ozval zcela pokojně:
„Což, smlouvat, to já umím; v tomhle ohledu nezapřu svého bratra mlynáře.“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Její pastorkyňa od Gabriely Preissové

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavy a motivaci jejich jednání v textu.
  • Nastiňte stručně děj románu a okomentujte jeho slovní zásobu.
  • Dosaďte dílo G. Preissové do kontextu literatury 19. století.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *