Správkař

Připravujete se na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka? V tom případě byste neměli opomenout vypracování typových otázek k dílu Správkař, pojednávající o krutém osudu chudého Žida, od známého amerického spisovatele Bernarda Malamuda. Po přečtení výňatku zodpovězte otázky a o své poznatky se s námi podělte v komentářích a na sociálních sítích.

Výňatek uměleckého díla Správkař, autor Bernard Malamud

Mládí ho pomalu opouštělo.
Strávil už ve vězení téměř tři měsíce; třikrát tak dlouho, než předpovídal Bibikov, a jen Bůh ví, kdy to celé skončí. Málem přišel o rozum, jak se pokoušel pochopit, co se s ním vlastně děje. Proč má chudák neškodný správkař sedět ve vězení? Čím si zasloužil být takhle zaživa pohřben a nevidět konce svého utrpení? Nedostal snad víc než svůj díl bídy a neštěstí v tomhle nespravedlivém světě? Zoufale se snažil uspořádat události v logickém sledu tak, jak nevyhnutelně vedly od jeho odchodu z městečka až sem do vězeňské cely v Kyjevě, ale jeho mozek odmítal pochopit, že by všechny ty nevysvětlitelné a nečekané příhody měly mít nějakou vzájemnou souvislost a opodstatnění. Uznával, že svět je takový. Déšť uhasí požár a způsobí povodeň. Avšak přihodilo se toho příliš moc, co nedávalo smysl. Udělal pár chyb a zaplatil za ně víc než dostatečně. […] Občas ho napadalo, že ho snad Bůh trestá za to, že v něj nevěří. Marná sláva, je to Bůh žárlivě milující. „Nebudeš mít jiného Boha mimo mne,“ to znamená, ani žádného Boha. Vyčítal gójům jejich věčnou nenávist k židům. V daném historickém okamžiku to s ním vypadá špatně a tak to půjde pořád, s Bohem nebo bez Boha. Ale musí to tak být? Ani na okamžik nepřestával proklínat sám sebe. Docela dobře se to mohlo stát zbožnějšímu židovi, ale stalo se to zrovna novopečenému volnomyšlenkáři, protože se jmenuje Jakov Bok. […] Koho tu chtějí potrestat, když celý jeho život už je trest? Napadlo ho, že by je mohl poprosit, aby ho pustili, protože prostě není zločinec, ať se klidně zeptají ve štetlu.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Správkař, spisovatel Bernard Malamud

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište soudce Bibikova.
  • Okomentujte jazykovou stránku textu, své tvrzení doložte na určitých místech ve výňatku.
  • Dosaďte prózu Bernarda Malamuda do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *