Den opričníka

vladimir-sorokin-den-opricnikaKniha Den opričníka od ruského prozaika a dramatika Vladimíra Sorokina, pojednávající o možné podobě Ruska v roce 2027, dobyla žebříčky bestsellerů ihned po svém vydání. Přečtěte si výňatek z díla a pokuste se vypracovat tři vzorové otázky, které by Vám eventuálně mohli být během ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury položeny.

Výňatek uměleckého díla Den opričníka od Vladimíra Sorokina

Protivenství je hodně, to je pravda. Jakmile Rusko povstalo z Popela šedého, jakmile si sebe sama znovu uvědomilo, jakmile před šestnácti lety položil Gosudarův tatíček Nikolaj Platonovič první kámen do základů Západní stěny, jakmile jsme se začali ohrazovat před vším cizím zvnějšku a před vším ďábelským zevnitř, nositelé protivenství rojí se ze všech štěrbin jako síla nečistá. Velká myšlenka zajisté vždy velký odpor plodí. Vždy měla nepřátele země naše, vnitřní i vnější, ale ještě nikdy se zápas tento nevystupňoval do takové míry jako v době Obrození svaté Rusi. Nejedna hlava za těch šestnáct let padla na popravišti vedle zdi kremelské, nejeden vlak odvážel za Ural krkavce a jejich rodiny, nejeden červený kohout kokrhal za úsvitu v dědičných usedlostech, nejeden vojvoda prděl na kůlu v Tajné kanceláři, nejeden varovný dopis padl do schránky Slova a Díla na Ljubjance, nejednomu penězoměnci nacpávali jsme hubu zločinně nahrabanými bankovkami, nejeden adjunkt se vykoupal ve vroucí vodě, nejednoho vyslance cizokrajného jsme vyprovázeli ve třech žlutých medácích ostudných, nejednoho zpravodaje lhavého spouštěli z Ostakinské věže s křídly kachními v řiti, nejednoho buřiče a klidu rušitele topili jsme v řece Moskvě, nejedna vdovička dědičná dopravena byla rodičům nahá a bezvědomá v kožichu ovčím…

Zadání ústní zkoušky pro dílo Den opričníka, autor Vladimír Sorokin

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Řekněte, kam patří výňatek v kontextu tohoto díla, sepsaného Sorokinem.
  • Popište lexikální stránku výňatku a okomentujte výstavbu textu.
  • Uveďte části textu, které odkazují k historickým reáliím.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *