Malostranské humoresky

karel-pecka-malostranske-humoreskyKarel Pecka, známý český spisovatel, politický vězeň a disident v době komunismu, sepsal mimo jiné i povídku Malostranské humoresky. Přečtěte si výňatek z tohoto díla, pokuste se vypracovat vzorové otázky a zjistěte jestli byste u ústní části maturity z českého jazyka obstáli. O své postřehy se s námi můžete podělit na sociálních sítích a v komentářích.

Výňatek uměleckého díla Malostranské humoresky od Karla Pecky

Mafie velká a malá

Každý čtvrtek večer se v pivnici „U kocoura“ pravidelně scházela stálá společnost. Několik jejích členů znal pan Anton jak z dřívějška, tak i podle vidění ze sousedství nyní. Nepatřil však do jejího okruhu a vzájemný styk nepřekračoval mez zdvořilého pozdravu. Kocouři, jak je kdosi nazval, převážně disidenti a signatáři Charty, získávali stůl tak zvanou harmonikovou technikou. Namačkáni na sebe hýžděmi využili při odchodu cizího hosta příležitosti a obsadili uvolněné místo rozsednutím, aby se opět později srazili k sobě, když přišel někdo z dalších jejich známých. A právě tento pulsační postup přivedl onoho večera k levoboku pana Antona, usazeného na kraji vedlejšího stolu, pana docenta B., který také bydlel v Nerudově ulici.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Malostranské humoresky od Karla Pecky

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Dosaďte povídku sepsanou Karlem Peckou do kontextu vývoje české poválečné literatury.
  • Popište jazykové prostředky textu a svá tvrzení podložte konkrétními textovými pasážemi.
  • Výňatek dosaďte do kontextu celého díla a popište čas a prostor v něm.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *