Evangelium podle Piláta

eric-emmanuel-schmitt-evangelium-podle-pilataProhlédněte si výňatek z díla Evangelium podle Piláta, které sepsal známý francouzský spisovatel a dramatik Eric-Emmanuel Schmitt, tréninkově si zkuste vypracovat připravené otázky a zjistěte, zdali byste obstáli u ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Své zkušenosti můžete sdílet v komentářích nebo na sociálních médiích.

Výňatek uměleckého díla Evangelium podle Piláta autora Eric-Emmanuela Schmitta

Pilát nejdražšímu Titovi

 

Právě jsem viděl jednu z nejhanebnějších komedií, jakou může někdo sehrát. Tak mě rozzlobilo, že si ze mě někdo může do té míry dělat legraci a že mě berou za takového hlupáka, až jsem jednu chvíli s pěnou na rtech byl v pokušení zabíjet. Nevím, co mě v poslední chvíli zadrželo, abych ho neuškrtil, možná pocit směšnosti nebo pohrdání, vítané ochromení, k jakému vede opovržení vyvolané nějakou přehnanou, absurdní hrubou a ponižující podívanou.
Mí muži přivedli jen Josefa Arimatejského. Ješua ještě někde běhá. Centurion Burrus z opatrnosti zatkl všechno služebnictvo, které Josefa provázelo, ale sám jsem se mohl přesvědčit, že Ješua mezi nimi není.
Dal jsem v poradní síni zapálit pochodně a vyslýchal jsem Josefa Arimatejského.
„Kde je Ješua?“
„Nevím.“
„Kam jsi ho schoval?“
„Já jsem ho neschoval. Nevím. Já ho taky hledám.“
Abych neztrácel čas, vrazil jsem starému Josefovi facku. Pak jsem kolem něho obcházel mezi pěti pochodněmi, které čoudily a prskaly a vydávaly žluté plápolavé světlo, nařizoval jsem mu, aby přestal předstírat, a vysvětloval jsem mu, co všechno jsem pochopil.
Josef mi naslouchal vestoje, držel se velmi zpříma na tenkých stařeckých nohou, které vyčuhovaly z hnědého soukenného pláště, celého zabláceného a zaprášeného.
Zvedl ruku a vše popřel.
„Přísahám ti, Piláte, že Ješua na kříži zemřel a že do své hrobky jsem uložil jeho mrtvé tělo.“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Evangelium podle Piláta, autor E.-E. Schmitt

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Řekněte, kam patří výňatek v kontextu celé prózy Evangelium podle Piláta.
  • Popište jednání postav v ukázce.
  • Okomentujte slovní zásobu výňatku a výstavbu textu.
  • Pokuste se zasadit Schmittovy texty do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *