Nokturnál

vladimir-holan-nokturnalPokud jste si jako povinnou četbu vybrali jedno z děl známého českého spisovatele a překladatele Vladimíra Holana, je možné, že je součástí spisu Nokturnál, na který jsme si v tomto článku posvítili. Přichystali jsme z něho výňatek spolu s vzorovými otázkami, které by mohly být komisí položeny. Doufáme, že se Vám i díky nim povede uspět u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Výňatek uměleckého díla Nokturnál spisovatele Vladimíra Holana

A ZNOVU VÁM – KARLE HYNKU MÁCHO!

 

I

 

Jak málo o něm víme… Proto snad,
že byl příliš blízký, abychom se vzdálili?
A že se stále obnovoval, aniž se měnil?
Že jeho skryté pohnutky jsme měli
za netrvalé a jen náhodné šílenství?
Říkával, že je třeba omezit
svobodu žalářních zdí,
neboť začínají být už všude.

 

A my jsme myslili, že ve výhodě je,
když, od dětství už ve vězení,
směl sám za sebou zavřít dveře
a klíče potom hodit oknem
katovi…

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Nokturnál spisovatele Vladimíra Holana

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Určete hlavní motivy básně a porovnejte její obsah s jejím názvem.
  • Popište umělecké jazykové prostředky a veršovou stavbu textu, svá tvrzení doložte na konkrétních částech výňatku.
  • Vsaďte tvorbu Vladimíra Holana do kontextu české poezie.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *