Jefta a jeho dcera

lion-feuchtwanger-jefta-a-jeho-dceraJednou z knih, které můžete potkat u ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je historický román Jefta a jeho dcera, který napsal německý židovský spisovatel Lion Feuchtwanger v minulém století. Pokud jste toto dílo zrovna dočetli a uvažujete jestli byste byli schopni správně zodpovědět otázky zadané porotou, pokuste se o to nanečisto v tomto článku.

Výňatek uměleckého díla Jefta a jeho dcera od Liona Feuchtwangera

Pln radosti z vítězství směřoval Jefta k hradbám Masfy, kolem Remet-Habonim, výšiny mrtvých dětí. A hle, zde před Masfou se všude vůkol ozýval jásot a všechno mu potvrzovalo velikost jeho vítězství. Z brány města mu vycházel vstříc slavnostní průvod se zpěvem, výskotem a hlasitou, veselou hudbou.

Mezi tóny harf, fléten a citer rozeznal Jefta zvláštní, a přesto dobře známý zvuk, Jáalin bubínek. Co to znamená? Je tady přece v Masfě! Vypravil se přece do Masfy, a ne do svého tábora v zemi Tob. Nebo je snad přece jen v Tob? Byl zmaten, jako kdyby se mu to všechno jen zdálo.

Byl však v Masfě, byla to skutečnost, a kdo se k němu blížil tanečním krokem v čele průvodu dívek, to byl Jáala, jeho dcera.
Rázem ho uchvátil závratný, černý vír. Kdo mi první vyjde v ústrety, tak to přislíbil.
I kdyby mi byl nejdražší, tak to přislíbil.

Zatím Jáala svým bujným, a přesto podivuhodně lehkým krokem mu tančila v ústrety, tloukla do bubínku a zpívala: „Mocný bojovník je Hospodin, poslal na nepřítele vodu a utopil ho. Ale Jefta, jeho požehnaný, bojoval jeho mečem. Veliký mezi hrdiny je Jefta. Jeho otec, soudce Galád, zabil čtyři tisíce ve své veliké bitvě, ale soudce Jefta jich ostřím svého meče pobil čtrnáct tisíc. Slavnostní červené koberce leží před Jeftovým domem na oslavu jeho návratu. Lidé i kameny města Masfy velebí Jeftu, soudce a vojevůdce, vítěze.“

Tak zpívala Jáala. Avšak Jeftova široká tvář se strašlivě zachmuřila, zešklebila a znetvořila. Chtělo se mu propuknout v nářek a srdceryvný pláč, chtělo se mu kolem sebe bít, rvát si vousy, roztrhat na sobě šaty.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Jefta a jeho dcera od Liona Feuchtwangera

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavy a vypravěče výňatku.
  • Okomentujte jazykové prostředky užité ve výňatku, svá tvrzení doložte na konkrétních částech textu.
  • Vsaďte historický román L. Feuchtwangera do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *