Jak psát zprávu u maturity z češtiny?

zprava-maturita-cjl-pisemna-praceJak napsat slohový útvar, nazývající se zpráva tak, abyste u maturitní písemné práce z ČJ uspěli, a to nejlépe se ziskem skvělé známky? Co to vlastně zpráva je, a jaké části a další náležitosti má psaní zprávy mít?

Co je vlastně zpráva?

Slovo zpráva, nebo zprávy, slyšíme velmi často a často se také bavíme o tom, co bylo ve zprávách atp. Zpráva je totiž typ textu, ve kterém chceme čtenáře informovat o nějaké události, která se již stala. Chceme tedy “zpravit” našeho čtenáře o něčem, ať už se jedná opravdu o cokoliv, co se stalo. Můžeme psát zprávu např. o tom, co se stalo nám, anebo můžeme napsat zprávu o něčem, co je zajímavé pro větší společnost lidí. Psaní zpráv tedy není pouze slohovým útvarem k maturitě. Je to typ textu, který je v reálném světě psán velmi, velmi často a který čteme nebo minimálně slyšíme či vidíme, téměř každý den.

Píšeme-li zprávu, měli bychom tedy zahrnout naše čtenáře zajímavými informacemi o dané události a nejenom to; při psaní zpráv můžeme samu událost i libovolně hodnotit, např. podle našeho pohledu na svět nebo našich názorů. (Proto je vždy mnoho různých zpráv o jedné a té samé události.)

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat osobní dopis u maturity z češtiny?

U maturitní zprávy bychom neměli opomenout následující části, které musí každá zpráva pro zisk co nejvíce bodů u maturitní písemky mít:

 • Titulek (zajímavý, měl by čtenáře oslovit)
 • Text zprávy (několik odstavců o dané události)

Co se týče samotné češtiny, měla by zpráva být napsána spisovně, logicky a gramaticky správně.

Absolutním základem každé zprávy je vždy sdělit CO se stalo, KDE se to stalo, KDY se to stalo a KDO tam byl. Až Vaši zprávu napíšete, zkuste si zkontrolovat, zda informace ohledně události, místa události, čase události a účastnících události Váš text zahrnuje.

VZOROVÉ ZADÁNÍ ZPRÁVY K MATURITĚ Z ČEŠTINY:
(ostré zadání z podzimního maturitního termínu v roce 2013)

Téma:Zpěv, divadlo, tanec: vystoupení u seniorů mělo neočekávaný úspěch“

Zpracování: zpráva do regionálního zpravodaje o vystoupení žáků vaší školy v domově pro seniory

VYPRACOVÁNÍ NA JEDNIČKU – VZOR ZPRÁVY K MATURITĚ Z ČEŠTINY:

Uspěli jsme u seniorů

Sdružení přátel školy a žáci Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci ve spolupráci s Domem seniorů ve Vratislavicích nad Nisou uspořádali odpoledne plné zpěvu, tance a divadelních scén. Akce se uskutečnila 5.9.2013 od 14.00 hod. v kulturní místnosti samotného domova seniorů a od 17.00 hod. pokračovala divadelním představením v přilehlém parku, který slouží nejen seniorům, ale i širší veřejnosti. Všichni byli srdečně zváni a vítáni.

Senioři si měli možnost poslechnout pásmo písní ze světoznámých operet prostřednictvím pěveckého sboru „Cvrčci“. Dále následovalo moderní taneční vystoupení na téma „Buďme sami sebou“, které mělo za úkol setřít generační rozdíly a vtáhnout seniory do rytmu hudby. Z této části vystoupení měli radost hlavně senioři, kteří byli vybídnuti a aktivně zapojeni do tanečního vystoupení. Velmi zajímavě se propojil prvek moderního tance žáků, kteří prezentovali styly street dance, Hip Hop, Lockin, Poppin, a tradiční pojetí tanečních stylů seniorů, např. valčík, polka. Představení sklidilo obrovský potlesk a následoval taneční přídavek, kterého se ujal vedoucí tanečního kroužku střední školy pan Mgr. Janek Ledecký, bývalý taneční mistr libereckého Divadla F.X.Šaldy.

Po taneční části následovalo občerstvení v kavárně domu seniorů, které připravili samotní obyvatelé domova. Během ochutnávání sladkých dezertů a popíjení lahodné kávy se hovořilo o dalších projektech pro seniory, na kterých by se podíleli žáci SŠSS a D v Liberci.

Poslední částí odpoledne bylo divadelní představení s názvem „Romeo a Julie po čtyřiceti letech“, které bylo dějově zasazeno do 21. století. Nepostrádalo však nadhled nad proměnou člověka a zcela zachovalo tradiční pohled na Shakespearovu tematiku.

Po skončení akce byli všichni plni dojmů a konstatovali, že akce se vydařila. Celá akce byla pořádána v rámci preventivně výchovné činnosti.

Proč by naše zpráva získala skvělé hodnocení u maturity z češtiny?
ČTĚTE TAKÉ: Úvaha u maturity z ČJ a jak ji napsat na jedničku?

 • text je psán v kontextu zadání – píšeme tedy věcně, zpráva je o tématu, které je v zadání jasně zmíněno
 • píšeme slohový útvar, který je dán zadáním – tedy zprávu
 • text je psán spisovně, obsahuje zajímavou slovní zásobu k tématu a neobsahuje chyby
 • text obsahuje titulek (Uspěli jsme u seniorů)
 • text zprávy obsahuje několik odstavců; v každém odstavci je rozebrána jedna myšlenka
 • text je vhodně gramaticky rozčleněn, titulek je odsazen od tetxu a odstavce jsou jasně viditelné (díky vynechání jednoho řádku)
 • text obsahuje mnoho zajímavých informací o události (kde se stala, kdy, kdo se jí účastnil atd.)
 • závěr zprávy obsahuje hodnocení události (… že se akce vydařila…)
 • text obsahuje více než 250 slov (dáno zadáním)


68 komentářů u “Jak psát zprávu u maturity z češtiny?

 1. Napsala jsem zpravu v budoucim čase o akci která se bude konat. Mam sanci aspon na 4? Nebo se nebude vubec hodnotit?

  • Dobrý den, buďte úplně bez obav, stejný problém se řešil i loni, proto posílám odpověď z renomované instituce:
   Současné vědecké příručky věnované stylistice explicitně neuvádějí u žánru zprávy, že nemůže být formulována v budoucím čase, ani to z výkladu nevyplývá, viz např. Současná stylistika (M. Čechová, M. Krčmová, E. Minářová, Praha 2008). Pouze následující výklad věnovaný oznámení, kde je uvedeno, že oznámení má “obdobné charakteristické rysy jako zpráva, ale seznamuje s událostí, která teprve proběhne” (s. 265), nepřímo naznačuje, že se zpráva týká události, která již proběhla či probíhá. I to je však spíše otázka interpretace a pojetí, protože nelze za součást definice zprávy považovat výklad věnovaný oznámení. Pokud by informace o kategorii času byla zcela zásadní, považovali bychom za pravděpodobnější, že by byla uvedena přímo v odstavci věnovaném zprávě.
   Oba útvary se výrazně neliší, většinou jsou také uváděny vedle sebe jako zpravodajské útvary příbuzné, se stejnou či podobnou funkcí. Rozdíl mezi nimi je tedy podle našeho názoru minimální, a proto se v běžné jazykové praxi hranice mezi oběma útvary stírají a za zprávu se považují v běžné, např. publicistické, praxi i informace o události, která teprve proběhne, viz např. informace o plánovaných pracovních cestách ústavních činitelů apod. V souvislosti s tímto rozvolněním je třeba také upozornit na rozdíl mezi terminologickým a neterminologickým užitím slova zpráva (např. informace o plánovaných budoucích událostech jako jedna ze zpráv ve zpravodajském pořadu) a na tzv. tiskové zprávy, které právě pod označením zpráva přinášejí často i informace o událostech, které mají teprve proběhnout.
   Přestože jsme si vědomi, že ve školské praxi se rozlišování mezi oběma útvary dosud dodržuje, považujeme to spíše za formální záležitost danou lpěním na tradičním, formálním pojetí, které už však není příliš v souladu se současnou komunikační praxí. Vzhledem k minimálnímu rozdílu v obou útvarech bychom proto nepovažovali použití budoucího času za důvod, proč text nemůže být považován za zprávu.
   S pozdravem
   Kamila Smejkalová
   oddělení jazykové kultury
   Letenská 4
   118 50 Praha 1
   Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

   • Mám na celou věc naprosto stejný názor. A dovoluji si také vysvětlit proč.Také dle publikace: Čeština pro učitele (J. Hubáček) str. 301 kde je uvedeno: oznámení – zpráva týkající se události budoucí. Proto bych upřednostnila také definici: „Zpráva je stručný a výstižný projev, který informuje objektivně o základních faktech nějaké události.“ V žurnalistice je základním žánrem zpravodajství. Informuje o události nebo jevu, který přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (a nebo známý, ale vystupující v nových souvislostech), přičemž daný jev se stal nebo nestal, popřípadě stane nebo nestane.
    Ve školské praxi a některých učebnicích se uvádí u zprávy pouze čas minulý, ale informovat čtenáře lze i o akcích, které se teprve stanou. Např. Lékaři se sejdou na celostátní konferenci…. (čas budoucí….)
    Důležité v tomto případě je spíše skutečnost, že celý text využívá informační slohový postup a je zpravodajským útvarem publicistického stylu.
    V rámci výuky by tedy měli být studenti informováni i o tomto typu zpráv s praktickými příklady z tisku.
    Doufejme, že snad letos nenastane situace z předchozích let, kdy se studenti po hodnocení odvolávali a celá věc se zbytečně protahovala. Snad tedy budou hodnotitelé postupovat jednotně a Cermat již tuto záležitost vyřešil. Držím studentům pěsti….

 2. Psal jsem zprávu na téma zahájení vodacke sezony,ale v zadání bylo napsáno,že akce skončila v 16:00. Ja jsem ale napsal,že akce skončila až v noci. Je to nedodržení zadání a tím pádem automaticky 5?

 3. Psala jsem zprávu a chci se zeptat, jestli nevadí že jsem tam dala informaci navíc? (jen jednu a to tuto: Akce končila v 16hod, KDY BYL VYHLÁŠEN VÝTĚZ SOUTĚŽE)- tak to velké vad když je tam navíc a v informačním textu to nebylo.

  • Ono nebylo striktně dané co a jak.. myslím si teda. Já osobně jsem akci protáhl (po oficiálním ukončení v 16:00) až do nočních hodin. Prostě lidi chtěli kalit no… 😀 Jako navymýšlel jsem tam spoustu věcí ,tak snad jsem se do tématu vlezl a jediné co tak uvidíme za 3 týdny no. Teď už to holka neřeš ,protože už to stejně nezměníš. Jedině co ti můžu vytknout tak jen vÝtěze.. ale to už je prostě takový ten “hate” na netu co se pravopisu týče.

  • Myslím si, že jestli děláš takové gramatické chyby jako v tomto příspěvku, tak jsi asi neuspěla, hehe.

  • Mám stejný dotaz, psal jsem téma Zahájení vodácké sezony a napsal jsem to v budoucnosti…je to automaticky 5?

  • Mám stejný problém, téma Zahájení vodácké sezony jsem napsal v budoucnosti, hrozí mi automaticky 5?

   • Mě by odpověď osobně také zajímala. Dívala jsem se na zadání letošních prací a taky mě to napadlo, že by to mohlo být i takto některými pochopeno.
    V žurnalistice je zpráva základním žánrem zpravodajství. Informuje o události nebo jevu, který přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (a nebo známý, ale vystupující v nových souvislostech), přičemž daný jev se stal nebo nestal, popřípadě stane nebo nestane.
    Z této definice by tedy mělo vyplynout, že za určitých podmínek může být zpráva i v čase budoucím i když obvykleji bývá v čase minulém.Také by mě to z profesního hlediska zajímalo, jak tedy budou tyto práce hodnoceny. Osobně se domnívám, že by mělo jít při hodnocení spíše o znaky publicistického stylu. Zadání je opravdu mírně zavádějící, pokud budu považovat text z kterého bylo vycházeno za modelový a datum za fikci, mohu informovat veřejnost o akci, která se teprve připravuje. V zadání je uvedeno: Zpráva do regionálního zpravodaje o průběhu akce. Může být tedy popsáno i to, jak taková akce bude probíhat… primárně by mělo jít o objektivní a základní fakta k nějaké události s přiměřeně volenými jazykovými prostředky. Osobně se domnívám, že takových lidí může být více a je otázkou, jak na to tedy bude pohlíženo. Pokud je tato má úvaha nesprávná, budu ráda, pokud mi někdo vysvětlí, jak na to v takových případech bude hodnotiteli pohlíženo.
    Děkuji předem

   • Také jsem zprávu psala v budoucím čase. Prý pokud je psána v budoucím čase tak je to oznámení tak se bojím, že to nebudou vůbec hodnotit

   • Stejný problém. Zadání bylo zformulováno lehce nesmyslně. A jak se tu již zmiňuje, zpráva může být o tom, co se stalo, ale také o tom, co se stane.

 4. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se ve zprávě neměla objevit též přímá řeč, rozšiřující námi podávanou informaci o názory účastníků situace, průzkumu,… Popř. je daná eventualita chybou? (Vycházím z informací obsažených v publikaci Maturita 2016 – 2017 vydané nakladatelstvím Didaktis, které jsou v rozporu s Vámi prezentovaným vzorem zprávy k maturitní zkoušce). Za odpověď předem děkuji.

  • Vycházím ze stejné publikace a přidávám „vlastní názor autora je zde nežádoucí (na rozdíl od článku…“

   • Děkuji za odpověď, nicméně nepochybuji o tom, že osobní autorův názor je žádoucí pro reportáž, nikoliv zprávu, můj dotaz však směřoval k zakomponování citace/přímé řeči očitého svědka události, nikoliv autora samotného.

 5. Řekla bych, že tam zcela chybí jakákoliv citace. Když píšu zprávu musím pracovat s více zdroji. V tomto případě by bohatě stačilo dodat některé názory účastníků

 6. Vadí hodně, když jsem ve zprávě použil přímou řeč ? mam jí tam pouze jednou, jen na konci jako zhodnocení události … ?

 7. Zdravím,
  je chybou, když zprávu napíšu z pohledu účastníka děje? Viz: “Dne 25.8 jsem se účastnila oslavy….? Děkuji

  • Já tam hodnocení autora nespatřuji. To, že se zmiňuje o úspěchu akce, je relevantní vzhledem k zadání.

 8. Jako certifikovaný hodnotitel Vám sděluji toto:
  – výchozí text se nezapočítává do autorského textu
  – výše napsaná zpráva by rozhodně nebyla na vysoké hodnocení (tedy na 26-30 bodů). Je velmi slabá slovní zásoba, chybí podpis autora apod.

 9. Dobrý den,
  nikde sem našla zda se jedná o chybu nebo ne. U letošní maturity jsem u zprávy napsala oslovení čténářů (Milý čtenáři,….). Jedná se jen o chybu, jiný slohový útvar nebo to nevadí? Děkuji za odpověď

  • Ahoj, Chtěla jsem se zeptat, jak ti to dopadlo? Letos jsem udělala to stejné, tak bych chtěla vědět, co můžu očekávat. Děkuju

 10. Dobrý den
  Chtěl bych se zeptat když mám navazovat na výchozí text a opíšu ho počítají se mi tyhle slova ?:) Děkuji za odpověd.

 11. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to je, pokud jsem to psala, že se akce teprve stane a co se bude dít. Je to hned hodnoceno za 0%? Děkuji za odpověď.

  • To by mě taky zajímalo. Ale zpráva lze formulovat i jinak – . Informuje o události nebo jevu, který přináší alespoň jeden dosud neznámý fakt (a nebo známý, ale vystupující v nových souvislostech), přičemž daný jev se stal nebo nestal, popřípadě stane nebo nestane

 12. Dobrý den 🙂 dneska jsem psala slohovou praci slohoví útvar 3. bohužel jsem zadání pochopila špatně a místo v budoucnosti jsem psala ve všech třech časech o charitativní sbírce která už je v provozu od ledna pořád v přítomnosti je a v květnu končí a končí závěrečnou kulturní akcí. Asi jsem nesplnila zadání že 🙁

  • Mam stejny problem, ja jsem zase zpravu napsala misto v minulen case v budoucim….spatne jsem pochopila zadani. Jak to dopadlo tobe prosim?

 13. Dobrý den,
  Chtěla bys se Vás, prosím, zeptat, zda je možno ve zprávě o události použít přímou řeč – jakožto výpověď účastníka. Nebo by to byla již reportáž ?

 14. Dobrý den,
  chci se jen zeptat, ve zprávě lze (cituji) “můžeme samu událost i libovolně hodnotit, např. podle našeho pohledu na svět nebo našich názorů”. Myslela jsem, že u zprávy je nutná nezaujatost 🙂 Možná se mýlím, děkuji za objasnění:)

  • Nejsem odborník, ale můžeš zdělit svůj názor, jen jím nesmíš ovlivnit faktickou přesnost sdělovaných informací.

 15. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, pokud zpráva obsahuje méně než 250 slov, je hodnocena nulou a dále se již nehodnotí? Nebo je nějaká tolerance slov?
  Děkuji za odpověd

  • Co vím tak když nedodržíte rozsah slov – nejméně 250 slov tak se práce dále nehodnotí a automaticky za 5.. to stejný když se nedodrží téma..

  • Není to tak, učitelé ve škole, kteří jsou proškoleni na opravování písemných prací, nám řekli, že i když je všude deklarováno že musí být minimálně 250 slov, nepenalizuje se pokud máš alespoň 200 slov, tzn. když napíšeš 230 slov je to úplně v pohodě.

  • Nám profesorka říkala, že text se normálně opraví, ale můžou ti strhnout nějaké body za nedodržení počtu slov.

  • Pod 200 slov = 0, za víc se strhávaj body, za 250 a víc můžeš získat plný počet bodů.
   Zdroj: učitelka českého jazyka.

 16. V posledním odstavci je 3x napsáno slovo “akce”. Nebylo by to bráno za chybu? Vzhledem k tomu, že je odstavec krátký?

  Jinak super návody 🙂

 17. Rady ke slohovkám jsou přínosné, ale často se tam objevují chyby (chybějící mezera po čárce a tečce, mezera před čárkou apod.) nebo překlepy (tetxu)

  Neříkám, že zrovna tady, ale v některých návodech ano.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *