Strom v květu

josef-hora-strom-v-kvetuVýznamným českým básníkem zejména meziválečného období je Josef Hora, který mimo další sbírky sepsal i básnickou sbírku Strom v květu. Prohlédněte si typové zadání k ústní zkoušce, kdybyste si náhodou Josefa Horu u ústní maturity z českého jazyka a literatury vytáhli právě vy spolu se vzorovými otázkami zkoušejícího, které mohou padnout, a svou přípravou budete zase o krok blíže k úspěšnému složení maturity z češtiny.

Výňatek uměleckého díla Strom v květu od Josefa Hory

Kámen

Kameny bílé, rudé, modravé
na písku spí. Ač tvrdé, líbí se mi.
Den pohasne a mráček uplave,
zůstane kámen, věrný rodné zemi.

 

Nic nežli tvar. Nic nežli tíha snad.
Nic nežli pevná, trvanlivá hmota.
Nic nežli schopnost necítiti chlad
a ničeho si nepřát od života.

 

A snad se klamu. Snad i v kameni
podivná hnutí k životu se budí.
A snad i on je svět, kde v plameni
se rodí myšlenka jak v lidské hrudi.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Strom v květu od Josefa Hory

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte sloku, verš a rým textu a131 najděte hlavní téma a motivy básníka.
  • Charakterizujte jazykové prostředky užité v textu (obraznost textu…).
  • Zasaďte dílo Josefa Hory do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *