Idiot

fjoror-michailovic-dostojevskij-idiotF. M. Dostojevskij a jeho román Idiot patří bezesporu mezi přední světová díla své doby. Prohlédněte si vzorové zadání k ústní zkoušce u maturity z českého jazyka a literatury a typové otázky, které mohou během samotného zkoušení padnout i u vašeho ostrého termínu. Čím více se zapotíte teď a nanečisto, tím méně budete vystresováni na potítku. V klidu si zadání cvičně vypracujte, a budete mít natrénováno.

Výňatek uměleckého díla Idiot of F. M. Dostojevského

Když usedl a rozhlédl se po místnosti, rázem shledal, že celé toto shromáždění mu ani v nejmenším nepřipomíná včerejší přízraky, kterými ho strašila Aglaja, ani tísnivé vidiny jeho nočního snění. Poprvé v životě zahlédl cípek toho, co se nazývá strašným slovem “vznešená společnost”. Již dávno vzhledem k některým svým zvláštním záměrům, představám a tužbám dychtil proniknout do onoho začarovaného kruhu, a proto ho velmi zajímal první dojem. Byl téměř okouzlující. Rázem mu připadalo, jako by se snad všichni tito lidé narodili jen proto, aby byli pospolu; že u Jepančinových není snad žádný „večírek“, že tu nejsou zvaní hosté, nýbrž samí důvěrně blízcí lidé, a že on sám byl odjakživa jejich oddaným, stejně jako oni smýšlejícím přítelem a teď se k nim vrací po kratičké rozluce. Kouzlo vybraných způsobů, prostoty a zdánlivé srdečnosti bylo téměř magické. Vůbec mu nepřišlo na mysl, že všechna ta prostá srdečnost a ušlechtilost, duchaplnost a vznešená důstojnost by mohly být pouze velkolepý umělecký výtvor. Většinu hostů tvořili přes působivý zevnějšek lidé dost duchaprázdní, kteří si ve své samolibosti ani neuvědomovali, že mnohé z toho, co je na nich zdánlivě pěkného, je pouze naučená forma, na níž ostatně nemají nejmenší zásluhu, neboť ji bez nejmenšího přičinění, nevědomky dostali do vínku.

Kníže si v zajetí prvního okouzlujícího dojmu podobnou myšlenku vůbec nepřipouštěl. Viděl například, že jakýsi starší pán, vznešený hodnostář, který podle věku mohl být dědečkem, dokonce přerušil sám sebe, aby vyslechl jeho, nezkušeného mladíčka, a nejenže mu naslouchal, nýbrž si patrně i vážil jeho názorů a choval se k němu přívětivě, srdečně a mile, ačkoli si byli vzájemně cizí a viděli se poprvé v životě. Tato přejemnělá zdvořilost působila snad na vřelou vnímavost knížete ze všeho nejsilněji. Snad byl předem příznivě naladěn a zvlášť přístupný šťastným dojmům.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Idiot spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte hlavního hrdinu na základě výňatku a s využitím vědomostí z četby celého díla
  • Vysvětlete, proč je hlavní hrdina ostatními postavami v díle označován za idiota
  • Zasaďte výňatek do kontextu celého díla Idiot
  • Zasaďte F. M. Dostojevského do kontextu světové literatury druhé poloviny 19. století


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *