Zmoudření Dona Quijota

viktor-dyk-zmoudreni-dona-quijotaPodle původního díla Cervantesa o Donu Quijotovi vzniklo i tragické dílo českého autora Viktora Dyka s názvem Zmoudření Dona Quijota. Prohlédněte si typové zadání spolu s výňatkem z tohoto uměleckého díla včetně možných otázek zkoušejícícho u ústní části státní maturity z českého jazyka a literatury. Můžete se tak snadno připravit k vašemu ostrému termínu ústní zkoušky z češtiny v klidu a teple svého domova.

Výňatek uměleckého díla Zmoudření Dona Quijota od Viktora Dyka

Dulcinea podává Quijotovi ruku, kterou tento ceremonielně líbá.

Don Quijote: Představoval jsem si vše jinak. A nutno smířiti se se skutečností a viděti věci, jak skutečně jsou. To byla přece vaše slova, příteli Samsone Carrasco, léčiteli chorých duší? Celá má minulost je jen hloupý a směšný sen. Nyní bude načase bdíti. Budeme bdít, ó Sancho, jak budeme bdít! Nestaneš se nikdy už guvernérem ostrova ani hrabětem. Ale budeme přesto spokojeně žít! Nač zápasit se lvy, nač osvobozovat zločince, nač pomáhat těm, kterým ublíží naše pomoc? (k faráři) Spokojili jste se spálením mých knih. Samson Carrasco šel hloub. Zmoudřel jsem jeho přičiněním. Mé bláznovství mi odpusťte. Bylo, tuším, nicméně zábavné. Tomu, kdo mnoho bavil, odpustí se mnoho. (Utichá.)

Všichni čekají ještě nějaké slovo, které nevychází z Quijotových úst; bezradná a tíživá pauza, kde vteřina zdá se hodinou. Sevření prolomí teprve:

MAGISTER: Nyní by byla na místě hudba.[…]

DULCINEA (upírajíc pohled na Hospodyni a Nef): Je dobrý.

MAGISTER: Je moudrý.

FARÁŘ (zvedne pochodeň, která zase klesne): Je mrtev!

Zadání ústní zkoušky pro dílo Zmoudření Dona Quijota od Viktora Dyka

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte Quijotovy postoje k životu a vztah postav k němu.
  • Analyzujte jazykovou stránku textu, tvrzení doložite na konkrétních textových pasážích
  • Zasaďte dílo a autora Viktora Dyka do kontextu české literatury


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *