Nesnesitelná lehkost bytí

milan-kundera-nesnesitelna-lehkost-bytiStále aktuální je románové dílo spisovatele Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Prohlédněte si typové zadání k ústní zkoušce u maturity z českého jazyka a literatury včetně vzorových otázek zkoušejícího a buďte na vytažení tohoto díla k potítku připraveni. Spisovatel Milan Kundera je bezesporu jedním z předních autorů 2. poloviny 20. století, pravděpodobnost výskytu u ústní maturity je tedy vysoká. Tak si to zkuste nanečisto.

Výňatek uměleckého díla Nesnesitelná lehkost bytí Milana Kundery

Ve chvíli, kdy Tereza četla dopis, necítila k Tomášovi žádnou lásku, věděla jen, že ho nesmí ani na chvilku opustit: hrůza udusila všechny ostatní city a pocity. Nyní, kdy k němu byla přitištěna (letadlo plulo v mracích), úlek pominul a ona vnímala svou lásku a věděla, že je to láska bez hranic a bez míry.

Konečně letadlo přistálo. Vstali s šli ke dveřím, které steward otevřel. Drželi se stále v objetí kolem pasu a stanuli nahoře na schůdcích. Viděli dole tři muže s kuklami na tvářích a puškami v ruce. Bylo zbytečné váhat, protože nebylo úniku. Sestupovali zvolna a když položili nohu na plochu letiště, jeden z mužů zvedl pušku a zalícil. Nebylo slyšet žádný výstřel, ale Tereza cítila, jak Tomáš, který ještě vteřinu před tím k ní byl přitištěn a držel se jí rukou kolem pasu, se hroutí k zemi.

Tiskla ho k sobě, ale nemohla ho udržet: padl na beton přistávací plochy. Sklonila se nad něho. Chtěla se na něho vrhnout a přikrýt ho svým tělem, ale v té chvíli viděla něco zvláštního: jeho tělo se rychle zmenšovalo. Bylo to tak neuvěřitelné, že ztrnulá a stála jako přikována. Tomášovo tělo bylo menší a menší, vůbec se už nepodobalo Tomášovi, zbylo z něho něco docela malého a ta malá věc se začala hýbat a dala se do běhu a utíkala pryč po letištní ploše.

Muž, co vystřelil, sundal masku a usmál se laskavě na Terezu. Otočil se pak a rozběhl za tou malou věcí, která běžela zmatena sem a tam, jako by před někým uhýbala a hledala zoufale skrýš. Chvíli se spolu honili, až potom najednou se muž vrhl k zemi a honička skončila.

Vstal a vracel se k Tereze. Nesl jí v rukou tu věc. Ta věc se třásla strachem. Byl to zajíc. Podával ho Tereze. A v té chvíli z ní spadl úlek i smutek a ona byla šťastna, že drží zvířátko v náručí, že to zvířátko je její a může ho tisknout k tělu. Rozplakala se štěstím. Plakala a plakala, neviděla přes slzy a odnášela si zajíčka domů s pocitem, že teď už je těsně u cíle, že je tam, kde chtěla být, tam odkud se už neutíká.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Milana Kundery: Nesnesitelná lehkost bytí

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte čas a prostor v textu, typ vypravěče, a pojmenujte jeho funkci.
  • Popište vztah postav Terezy a Tomáše na základě výňatku a znalosti díla.
  • Zasaďte výňatek do kontextu celého díla.
  • Zasaďte Milana Kunderu do kontextu současné české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *