Odborný popis v písemné práci u maturity z ČJ na výbornou?

odborny-popis-maturita-cjl-pisemna-praceJak napsat odborný popis v maturitní písemce z češtiny na jedničku, pokud si tento slohový útvar vyberete? Co by mělo psaní odborného popisu obsahovat a co je od maturanta z češtiny očekáváno, že v písemné práci předvede? Podívejte se, jak odborný popis správně napsat a uspět.

Jaký má odborný popis na jedničku být?

Už z názvu slohového útvaru – odborný popis – je patrné, že se jedná o takový typ textu, který bude muset být napsán velmi přesně a precizně. A to je také očekáváno. Popisujeme-li totiž odborně např. nějaký vynález, přístroj, je třeba brát v potaz čtenáře našeho textu a jeho znalost o daném oboru. Je čtenářem mého textu např. fotbalista, popisuji-li přesná pravidla fotbalu, anebo je to člověk, který o fotbalu neví nic? Je čtenářem mého odborného popisu spolužák studující stejný strojařský obor, kterému je zcela jasné, co je “CNC frézka” nebo je to osoba, která by bez Google vyhledávače neměla ani ponětí, co tento výraz znamená?

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat stížnost u maturity z češtiny na jedničku?

Při psaní odborného popisu tedy vždy přemýšlejte o tom, kdo bude Vaším čtenářem. U maturitního odborného popisu doporučujeme psát tak, aby každý čtenář při čtení našeho odborného popisu pochopil co nejvíce informací o popisované věci, např. pravidlech fotbalu, nebo nějakého stroje.

Jaké části by měl odborný popis obsahovat?

 • nadpis
 • úvodní odstavec o popisované věci
 • hlavní část odborného popisu, často několik odstavců, kdy v každém odstavci popisujeme na dané věci z jednoho úhlu pohledu (např. vnitřní vlastnosti – z čeho se věc skládá, vnější vlastnosti – kde se věc nachází, jak vypadá, vliv na okolí, použití atp.)
 • závěrečný odstavec (shrnutí popisované věci, např jeho důležitost pro daný obor, společnost, svět atp.)

Nezapomeňte na dodržení maturitní úrovně Vaší češtiny – tedy zejména na pravopis a psaní čárek (interpunkci).


VZOROVÉ ZADÁNÍ PRO ODBORNÝ POPIS KE STÁTNÍ MATURITĚ Z ČJ – PÍSEMNÁ PRÁCE (oficiální zadání – jarní termín 2011) :

Téma: “Ďábelský vynález”

Zpracování: odborný popis přístroje, jehož používání vám zpočátku dělalo při praktické výuce značné potíže

ODBORNÝ POPIS VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ K MATURITĚ Z ČEŠTINY:

„CNC frézka“

     CNC frézka je stroj, s kterým se pravidelně setkávám v praktické výuce od druhého ročníku studia na střední škole. Vždy jsem se těšil na první setkání s CNC frézkou, ale netušil, že práce na ní bude obtížná.
   CNC frézka na první pohled vypadá nenápadně a jednoduše. Rozměry samotného CNC závisí na typu a stáří stroje. Celkový vzhled stroje odpovídá jeho funkčnosti. Rám stroje je světle hnědý a ostatní části jsou šedivé. Mezi hlavní části CNC bezpochyby patří ovládací panel ukrývající standardní počítač. Na počítači je nainstalován systém Windows, který spouští řídící systém stroje.Ovládací panel je vybaven klasickou alfanumerickou klávesnicí umožňující vytvářet CNC program. Vedle této klávesnice se nachází specifická klávesnice sloužící k ovládání mechanismů stroje. Nedílnou součástí panelu je obrazovka, prostřednictvím které kontrolujeme aktuální nastavení stroje, případně průběh CNC programu.
     CNC je umístěno na specifické základové desce, která má zamezit nechtěným otřesům stroje při frézování. Pracovní prostor CNC frézky je ukryt pod průhledným plastovým ochranným krytem, který má zamezit odlétávání vzniklé třísky. Ve spodní části se nachází vana na třísky, za ní čerpadlo chladící kapaliny a nádoba na chladící kapalinu. Nad vanou je umístěna svislá upínací konzola, vlevo od ní posunový pohon osy X a pohon posuvu osy Y, vpravo lineární odměřování osy X a lineární odměřování osy Y. Nad konzolou je svislá frézovací hlava s vertikálním pracovním vřetenem. Ve vrchní části vidíme vřeteník, horizontální pracovní vřeteno. Za ním je umístěn hlavní pohon s převodovkou a automatickým řazením otáček.
     CNC frézka je jedním z velmi důležitých strojů, které jsou systematicky využívány v současném strojírenském průmyslu. Jejich vývoj jde velmi rychle dopředu, čímž se zjednodušuje a zpřesňuje výroba specifických obrobků.

Proč by vzorové vypracování odborného popisu získalo vynikající hodnocení?
ČTETE TAKÉ: Jak napsat osobní dopis u maturity z češtiny?

 • plníme zadání, píšeme odborný popis
 • plníme téma, které je dáno zadáním (píšeme o přístroji, se kterou jsme měli při praktické výuce ze začátku potíže)
 • celý odborný popis je psán velmi přesně a formálně, což je očekáváno a zároveň je text psán s ohledem na čtenáře, kterým může být kdokoliv
 • text obsahuje části, které by měl odborný popis obsahovat, tedy vhodný nadpis, úvodní odstavec, hlavní část textu (v našem vypracování dva odstavce) a závěrečný odstavec
 • text neobsahuje pravopisné chyby a obsahuje vhodnou slovní zásobu týkající se popisované věci a na odpovídající maturitní úrovni
 • text je správně graficky členěn – nadpis je odsazen od textu vynecháním řádku a odstavce jsou odsazeny zleva
 • text odpovídá očekávanému rozsahu, který je zadáním dán na minimálně 250 slov

Co nejlepší hodnocení nejen při psaní odborného popisu u maturity z českého jazyka přejeme všem maturantům.


4 komentáře u “Odborný popis v písemné práci u maturity z ČJ na výbornou?

 1. Chci se zeptat.. kdyz jsem si u maturity vybrala popis obrazu od Josefa Lady a začala jsem sloh psat tak že jednoho dne o letních prázdninách mi maminka řekla že pojedu na tyden k babičce. …….. A pak jsem napsala že jsem se šla s babičkou naobědvat a naproti mě byl obraz a babička mi řekla že je od Josefa Lady a pak jsem ho začala popisovat tak je to nesplnění zadání ?

 2. Takže, jestli jsem to dobře pochopil D’ábelský vynález je jen příklad ale název si autor zvolil sám ? 🙂 .. Já blbec měl tohle zadání ve škole při generálce a myslel jsem si, že musím psát o nějakém přístroji z pekla…. achjo … Kdyby nám to učitelka řekla dřív …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *