451 stupňů Fahrenheita

ray-bradbury-451-stupnu-frahrenheitaRománové dílo spisovatele Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita je stále aktuálním dílem i pro dobu dnešní. Ray Bradbury román vydal v roce 1953, do českého jazyka byl přeložen v roce 1957. Jako jedno s hlavních děl spisovatele Bradburyho se může 451 stupňů Fahrenheita objevit i na potítku u ústní části státní maturity z českého jazyka a literatury, prohlédněte si tedy příklad výňatku díla i typové zadání, ať víte, co zhruba můžete očekávat.

Výňatek uměleckého díla 451 stupňů Fahrenheita Raye Bradburyho

Granger zapjal přenosný televizor. Obrázek byl v lese jako noční můra, zkondenzovaný, mohli si ho snadno podávat z ruky do ruky, vířil barvami a pohybem. Jakýsi hlas vzrušeně volal:

„Honba pokračuje v severní části města! Policejní helikoptéry se soustřeďují nad 87. avenuí a nad Elm Grove Parkem!“

Granger přikývl. „Podvádějí posluchače. Setřásl jste je ze své stopy u řeky , ale to nemohou přiznat. Vědí přesně, jak dlouho si udrží pozornost obecenstva. Představení musí mít co nevidět senzační závěr! Kdyby se dali do prohledávání celé té zpropadené řeky, mohlo by to trvat celou noc. Proto slídí po nějakém obětním beránkovi, aby všechno ukončili jedinou ranou. Dávejte pozor. V nejbližších pěti minutách dopadnou Montaga!“

Kamera, vznášející se v břiše helikoptéry, zhoupla se najednou nízko nad prázdnou ulicí.

„Vidíte?“ zašeptal Granger. „To budete vy, tamhle na konci té uličky je naše oběť. Všiml jste si, jak naše kamera panoramuje? Aranžuje si scénu. Vytváří napětí. Dlouhý záběr…

Zadání ústní zkoušky pro dílo 451 stupňů Fahrenheita od Raye Bradburyho

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte výňatek textu v souvislosti se žánrem a své tvrzení doložte na pasážích z výňatku.
  • Na základě výňatku popište atmosféru, kterou výňatek navozuje.
  • Zasaďte výňatek do kontextu celého díla 451 stupňů Fahrenheita spisovatele Raye Bradburyho.
  • Posuďte aktuálnost problematiky nastolené výňatkem.
  • Analyzujte jazykovou stránku textu, tvrzení doložte na konkrétních textových pasážích.
  • Zařaďte autora do kontextu světové poválečné literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *