Komedie oslovská

plautus-komedie-oslovskaI dílo Komedie oslovská sepsaná T.M. Plautem se může objevit jako zadání ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Pokud jste si toto dílo vybrali, nezahálejte a vyzkoušejte si zodpovědět vzorové otázky, které by Vám mohla maturitní komise eventuálně položit. Pevně věříme, že i díky tomuto článku se Vám podaří uspět u maturitní zkoušky.

Výňatek uměleckého díla Komedie oslovská, autor T. M. Plautus

JEDNÁNÍ DRUHÉ  ̶  VÝSTUP 1

 

LIBANUS: (sám)

Libane, je čas, hrome, teď tě probudit
a vymyslet lest, abys dostal peníze.
Opustils dávno pána a šel na fórum,
abys tam vypátral, jak přijít k penězům.
Zatíms nic neudělal, jenom pospával.
Nezmůžeš lenost, nezapudíš netečnost
a nevrátíš se k rozvaze a chytrosti?
Služ pánovi; ne jako jiní otroci,
co pány klamou a jen za nos tahají.
Kde to vzít? Kam se vrtnout? Koho napálit?

(dívá se vzhůru)

Je tady věštba; ptáci ukazují směr.
Žluna a vrána vlevo, sýček s havranem
napravo radí; poslechnu to znamení.
Copak to je, že žluna klove do jilmu?
Poznávám věru z věštění a znamení,
že hrozí metla pro mě nebo Saureu.

(zpozoruje Leonidu, který běží směrem k němu)

Co je to, že sem Leonida utíká? Mám strach, že bude kazit moje úklady.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Komedie oslovská od T. M. Plauta

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište žánrové rysy výňatku a poté tento žánr pojmenujte.
  • Popište postavu Libana v kontextu výňatku i celého díla.
  • Analyzujte výstavbu textu.
  • Vsaďte výňatek do kontextu celého díla.
  • Vsaďte dílo T.M.Plauta do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *